Atferd

Riding (LSR): A Way to Improve Welfare of the Horse and the Horse-rider Partnership. PART 2: Results After One Month of LSR, Discussion and Future Perspectives

The objective of this project was to study the effects of a one month treatment with longitudinal stretching while riding (LSR) on behavioural scores (i.e. expression of eyes, ears, mouth, head and neck position, willingness to work and collaborate with the rider) indicating positive or negative behaviour, gait quality, mechanical nociceptive threshold (MNT), and pain sensitivity.

Hvordan velge en god avlshoppe?

Det å velge ut en avlshoppe kan være en tidkrevende og vanskelig prosess, spesielt en som skal tilfredstille visse kriterier. Ofte er viktigheten av utvelgelsesprosessen undervurdert, og resultatet kan føre til overrepresentasjon av middelmådige avlsdyr, i tillegg til alvorlige økonomiske konsekvenser for avleren.