Hvorfor har hesten en så betydningsfull rolle i mange kvinners liv?

Det ligger mer i ordet “hestejente” enn hva man skulle tro. Alle vet at der er visse “regler” man bør følge i nærheten av hestejenter. Alle som har tråkket feil, vil til dette nikke anerkjennende. Dette indikerer sterke relasjoner, og at hestelivet er utrolig viktig for dem som driver med det. La oss i denne artikkelen se litt nærmere på hva som kan skjule seg i båndet mellom kvinner og hester.

Tøffe hestejenter

Hestejenter mestrer livet godt, er tøffe, beslutningsdyktige og blir gode toppledere, viser norsk og svensk forskning. Hesten er også blitt gjenstand for analyse i psykiatriske casestudier, og noen av disse studiene viser at hesten faktisk kan beskytte mot angst for tap av kjærlighet!

forskning gjort av Ella Koren og Bente Træen – om jenter og hest – kommer det frem at ryttere bruker begrepet partnerskap for å beskrive den type forhold de bestreber seg på å få med hesten(e) de rir. Det å passe sammen, gjensidig respekt, tillit og en tett kommunikasjon er alle vesentlige komponenter i så måte, skriver Koren og Træen i sin rapport. Samvær med hest syntes å gi mennesket trygghet og selvtillit (mestring) og et omsorgsansvar. 

Avslutningsvis skriver de i rapporten: 

«Selv om hesten som sådan beskrives som hovedårsaken til at de (jentene) holder på, så er noen også vesentlig interessert i ridningen. Det genuine kan sies å være at denne hobbyen tilbyr utfordringer på så mange plan, at alle kan finne meningsfulle aktiviteter. I dette ligger sannsynligheten for å høste mestringsopplevelser, kompetanseerfaringer, følelsen av å være viktig i et arbeidsfellesskap samt å kjenne seg som en handlekraftig, omsorgsfull og kompetent tenåringskvinne. Jentene møter hesten rundt aktiviteter som kan berike og styrke deres selvfølelse, gi tiltro til egen evne til å ta kontroll, sette grenser og påvirke sine omgivelser. Dette vet vi kan initiere kognisjoner, følelser og handlinger som kan være styrkende og helsebringende på kort og lang sikt på sentrale områder i livet.»

Hestelivet reduserer stress og er meningsskapende

Nyere studier har vist at selv begrenset interaksjon med dyr kan gi reduksjon i blodtrykket og på hormoner som er forbundet med stressreaksjoner. Fysisk trening er en vitenskapelig anerkjent tilnærming til stressreduksjon.

Vi lever i et svært stressfullt prestasjonsrettet samfunn, hvor selv de aller yngste kan slite med utbrenthet og andre stressrelaterte utfordringer. Stress er blitt et stort samfunnsproblem, og stressplager har blitt en stor helseplage for veldig mange. Hestelivet gir både trening og omgang med dyr, som både kan forebygge og behandle stressrelaterte plager og helseutfordringer. Dessuten er livet med hesten meningsskapende, slik som Ella Koren og Bente Træen beskriver i sin forskning.

Vi lever i hastighetens tid, og utfordring i vår sivilisasjon er opplevelsen av tilstrekkelig helhet og sammenheng. Oppløsningen av tradisjonelle rammer gir en åpning for en massiv kommunikasjonsgjennomstrømming. Det er ikke urealistisk å tenke seg at dette kan medføre en følelse av grenseløshet, usikkerhet og medfører for mange uro, angst og en følelse av meningsløshet – spesielt hos unge jenter.

Vi hører stadig vekk snakk om “generasjon prestasjon”, og om unge jenter som sliter med dårlig selvbilde, utbrenthet, angst, depresjoner og spiseforstyrrelser. Hestene kan forebygge følelser av uro fordi hesten har sitt eget tempo. Et tempo som vi mennesker har godt av å tilpasse oss. Det fører oss på mange måter “tilbake til naturen”, tilbake til det naturlige, og hjelper oss å leve i nuet.  

…hestesporten er faktisk den eneste idretten i verden, hvor kvinner får “fysisk styrke nok” til å konkurrere på lik linje med menn

Ofte anvender vi hesten i sport eller på andre måter, slik at vi har “felles målsettinger” med den. Hestelivet bidrar til personlig utvikling, hvor vi trener for å nå mål, delta på stevner osv. Denne form for meningsskapende aktiviteter kan godt være mangelvare for veldig mange i et rastløst moderne samfunn.

Equestrian equality

I følge en psykologen Norine Dworkin uttalelse på nettsiden horsecollaborative.com kan ridning være en “power-trip” en “exhilarating flirtation with domination”. Men ikke i den forstand man skulle tro, forklarer hun. Det er heller en sterk metafor for den mest fundamentale kampen for likeverd – retten til å gjøre beslutninger, til å eie vårt eget liv og ikke minst for å oppleve frihet! Denne måten å forstå “hva det er med kvinner og hester” bekrefter i sin tur den norske og svenske forskningen som viser at hestejenter nettopp kan bli tøffe, beslutningsdyktige gode toppledere.

Forskning indikerer at hestejenter er tøffe og beslutningsdyktige. Foto: by Lana Werper on Unsplash

Norine Dworkin vektlegger videre at hestesporten faktisk er den eneste idretten i verden, hvor kvinner får “fysisk styrke nok” til å konkurrere på lik linje med menn. Og ideen om at kvinner viser hestene sine kjærlighet, mer forståelse og er i bedre i stand til å kommunisere, har mer følsomhet, og er mer tilpasset hestens tenkning er en generelt akseptert innefor hestesporten, mener psykologen og hestejenta Norine Dworkin.

Kilder:

Why Women Love Horses. horsecollaborative.com

Equestrian equality – What is it about women and horses? Norine Dworkin. Ontheissuesmagazine.com

Ella Koren og Bente Træen. “Jenter og hest: Stallen som arena for sosialisering og mestring.” Tidsskrift for ungdomsforskning. 

Forsidefoto: by Chris Neumann on Unsplash

Artikkelen ble publisert første gang i Sportshest.no 20-09-2016 

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen.

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Fagblogg, Kommunikasjon og atferd

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: