VETERINÆRTJENESTER

Om veterinæren

I Tidsskriftet Sportshest er Veterinær Silje Rosenberg faglig ansvarlig.

Silje er hesteveterinær under spesialisering og driver omreisende hestepraksis i Innlandet.

Silje kan blant annet tilby bildediagnostikk som røntgen og ultralyd hjemme på din stall. Hun kan hjelpe deg med halthet, ridbarhetsproblem, sårskader, kolikk eller andre sykdommer, samt rutiner som vaksine eller tannhelsesjekk.

Silje kan kontaktes på mail siljerosenberg@gmail.com, eller på telefon 986 22 275.

Sportshest Veterinær

Silje Rosenberg


%d bloggers like this: