Spatt i begge bakbein – Veterinæren svarer

Hva vil det si at en hest har spatt, og kan man ri en hest med denne lidelsen? Og hva slags risiko er det å kjøpe en hest med spatt?

Hva er spatt?

Spatt er en særegen, tørr, kronisk betennelse i hasens glideledd hos hesten, med destruksjon og senere sammenvoksning av leddflatene med nydannelse av ben. Av den grunn vokser det som regel frem en benknute på den nederste del av hasens innvendige flate, spattknute. Spatt fører som regel til kronisk halthet, og nedsetter hestens bruksverdi og handelsverdi.

Typiske symptomer på spatt kan være:

  • Uvillighet til å bruke bakbeina
  • Halthet eller stivhet som blir bedre etter at hesten er ridd varm og at hesten sliter tåen på skoene på bakbena.
  • Noen hester utvikler forkalkninger som er følbare og synlige på innsiden og nedsiden av hasen

Spørsmål til veterinær

Hei Silje!

Jeg har fått tilbud om å ha en 6 år gammel norsk varmblods ridehest på fôr, eventuelt senere kjøp. Men denne hesten har spatt i begge bakbein, og dette kan jeg ingenting om.  

Jeg har ridd han noen ganger, han er ikke halt, hoven eller fyller verken før eller etter tur. Eieren skulle egentlig bruke han aktivt som ridehest, men det får hun ikke gjort. Hun sier også at de gangene hun ser han er uren, er når hun longerer han. Hun har ikke hatt tid til hesten, så han har stått mer eller mindre siden jul. Han ble da bøyd og røntget  – det var da han fikk påvist spatt.

Eieren vil jeg skal ri han opp igjen, og se hvordan han blir.

Men da er mitt spørsmål til deg: Er det bare utgifter og dumt å ta på seg ansvaret for en hest med spatt? Er det slik at man ikke kan gi en hest med spatt fri?

Veterinæren svarer:

Hei!

Spatt er en folkelig betegnelse på en kronisk betennelsesprosess i et av hasens glideledd. Tidlig i prosessen ser man bare små påleiringer eller «benhaker» i eller rundt leddflaten, mens i sluttstadiet er leddet helt sammenvokst.

Er man heldig, kan hesten fungere helt fint når leddet først er borte, men i mellomtiden kan den være halt med varierende styrke

Som ved alle andre leddgikttilstander vil det være positivt med jevn belastning, fordi hesten «stivner» mer dersom den ikke blir brukt. Overbelastning, derimot, vil kunne føre til halthet, og «midt i prosessen» kan hesten godt være noe halt uten å være under belastning i det hele tatt.

Men små påleiringer i dette området er ikke uvanlig selv hos friske hester – og behøver ikke fremkalle symptomer ved normal bruk. Jeg ville derfor vært helt sikker på at det var spatt som forårsaket haltheten før jeg eventuelt avsto fra kjøp. Og hvor raskt prosessen går, vil også variere – kanskje lurt med et røntgenbilde nå eventuelt, for å se om mye har skjedd siden jul?

Vanskelig å gi et konkret svar, altså, men dersom hesten har hatt problemer på grunn av spatt, og tilstanden aktiveres/forverres, ville jeg kanskje tenkt meg om to ganger.

Det kommer jo også noe an på hvor mye du vil ha ut av hesten, hvor viktig det er at han skal fungere mest mulig «problemfritt», i motsetning til for eksempel å fungere som selskapshest? Et alternativ kan jo være å ha hesten på fôr et års tid og ri aktivt, og se hva som skjer i løpet av året – både med tanke på halthet og utvikling i leddet (ved røntgenbilder).

Lykke til! Hilsen Silje

LES OGSÅ – Hasen – et utsatt ledd

Andre kilder:

Spatt – Det store norske leksikon

Diagnose og behandling av spatt – bjerkedyrehospital.no

Denne artkkelen ble publiser første gang 30-10-2016.

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen.

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Fagblogg, Hestevelferd og helse

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: