Leddbehandling – hva er nytt?

I denne artikkelen får du en oversikt over noen av de nyeste behandlingsalternativene som er tilgjengelig i leddbehandling for hester.

Et ledd er et relativt lukket hulrom. Som en ballong når man klemmer den inn fra siden med fingrene, omslutter leddkapselen leddflatene på knoklene som er involvert. I leddkapselen løper blodårer og nerver. På leddflatene er benoverflaten dekket av brusk.

Skrevet av Silje Rosenberg cand.med.vet.

Hester i arbeid kan overbelaste ledd. Dette skjer ikke som et engangstilfelle, men som mikrotraumer – mikroskopiske skader på leddflatene og leddkapselen over tid, fordi leddet utsettes for høyere påkjenning enn konstruksjonen tåler. Hvor hardt hesten skal arbeide før ledd overbelastes, varierer mye. Dersom hesten bærer seg i ubalanse, har feil vektbæring på høvene, får for lite tid til restitusjon eller om treningen intensiveres for raskt, belastes leddene mer.

I hestesporten, uansett disiplin, er sykdomstilstander i ledd den vanligste skaden. Smerten i leddet som er overbelastet kommer i tidlig stadium fra en inflammasjon i leddvæsken som fyller leddets hulrom, samt i leddkapselens indre overflate. Benoverflatene og brusken som dekker dem er ikke involvert. En inflammasjon betegner tilstanden når kroppens eget immunforsvar – celler og stoffer – aktiveres og hoper seg opp for å bekjempe en trussel kroppen utsettes for. Inflammasjonen kan gjøre vel så mye skade på kroppens eget vev som selve trusselen. Dette er ledd-inflammasjoner et typisk eksempel på, når immunsystemet etterhvert begynner å gjøre skade på brusken og knokkeloverflaten, og tilstanden blir kronisk.

Behandling av ledd er derfor et tema som opptar svært mange eiere og trenere – og veterinærer og forskere. Tidlig igangsatt behandling kan stoppe inflammasjonen mens det er en synovitt – begrenset til leddkapselen – før det blir en osteoartritt, når irreversible skader er oppstått i benvev og brusk. De fleste av de utsatte leddene til hesten er relativt lette å nå med en sprøyte gjennom huden, og man kan behandle ledd i både ben, nakke, rygg og bekken direkte med injeksjonspreparater.  Men hvilke preparater skal man velge? Og hva gjør man når ingenting virker lengre?

Mange sportshester leddbehandles mange ganger i løpet av sin karriere, noen flere ganger i året, noen i ett ledd, andre i fler. Kortisonbehandling er ofte førstevalg, det er relativt billig, det er effektivt og det er lett å få tak i. Det brukes tre-fire ulike typer kortison, etter hvor lenge man ønsker at effekten skal vare, hvilket ledd det er snakk om, og om man er bekymret for bivirkninger.

“Hanekam” er et ord som mange også assosierer med leddbehandling, og som er folkenavnet på preparatet hyaluronsyre. Hyaluronsyre er en bestanddel som finnes naturlig i kroppen, og i spesielt høye konsentrasjoner i ledd. Hyaluronsyre gis både som fôrtilskudd og som leddinjeksjon.

Kortison, eventuelt i kombinasjon med hyaluronsyre, er gode valg så lenge inflammasjonen er begrenset, og så lenge leddoverflatene ikke er ødelagte. Men tar man et røntgenbilde av et problemledd, vil man med tiden oppdage forandringer: nye benpåleiringer vil oppstå i yttekanten av leddoverflaten, brusken vil slites ned og få nedsatt styrke, og knokkelvevet nærmest leddoverflaten vil ødelegges og få nedsatt tetthet. Kortison og hyaluronsyre kan fortsatt dempe smerten, men effekten vil være kortvarig siden de permanente skadene hele tiden vil trigge ny inflammasjon. Kortison har dessuten i seg selv negativ påvirkning på leddet ved gjentatt bruk.  Når tradisjonell behandling begynner å komme til kort, må hesten ofte avslutte sin karriere, eller hvertfall trappe kraftig ned på treningen. Artroskopi, altså kikkehullkirurgi i leddet, er effektivt for å fjerne ødelagt vev og rense ut inflammasjonen. Men slike inngrep gjøres med hesten i narkose, og er derfor dyre og innebærer noe risiko.

Synovitt og osteoartritt er en enorm årsak til inntektstap i hestesporten, og dessuten en faktor som i stor grad påvirker dyrevelferden. Derfor forskes det hele tiden på nye behandlingsmetoder, som man håper kan ha effekt der de tradisjonelle preparatene kommer til kort.

IRAP® – Autologt tilpasset serum -ACS/IRAP Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein therapy. 

I alle dyrs kropp er det en konstant balansegang mellom aktivering av immunforsvaret for å bekjempe trusler, og bevaring av hviletilstand. Kroppen er avhengig av mekanismer som er anti-inflammatoriske, altså som demper immunforsvaret, fordi dette også i seg selv påfører kroppen skade. I blodet finnes en rekke anti-inflammatoriske komponenter som skal stoppe immunforsvarets reaksjoner, og dessuten virke regenerativt, altså reparere skade som allerede er oppstått.

ACS/IRAP er et system utviklet for å dra ut disse komponentene fra hestens eget blod, og injisere dem i leddet. Man tar ut 50 ml av hestens blod, og i løpet av 24 timer separeres og bearbeides blodet slik at det ferdige produktet egner seg for leddbehandling, og dessuten har økt sine anti-inflammatoriske egenskaper. Siden “medisinen” kommer fra hestens egen kropp, er det svært liten risiko for uønskede reaksjoner og bivirkninger.

Laboratorietester viser at IRAP reduserer inflammasjonsmediatorer. Hester som er behandlet viser ofte stor klinisk forbedring, også dersom konvensjonell behandling med kortison og hyaluronsyre ikke lenger har effekt. Noen hester får ingen effekt av behandlingen, uten at man finner noen god forklaring på hvorfor.

PRP – platelet rich products

PRP-behandling tar også utgangspunkt i hestens eget blod. Men i steden for at det kultiveres for å øke innholdet av anti-inflammatoriske stoffer, blir blodet separert og konsentrert slik at det ferdige produktet er rikt på blodplater. Blodplater er celle-lignende strukturer som bidrar i koagulering, men som også har gode anti-inflammatoriske egenskaper.

Behandlingen gir liten risiko for bivirkninger, og har i mange tilfeller vist god klinisk effekt. Effekten kan variere ettersom både hvordan blodet samles, prosesseringen og selve behandlingen av leddet kan gjøres på ulike måter.

APS – Autologous protein solution 

Det er relativt nylig også utviklet et produkt som kombinerer egenskapene til IRAP og PRP. APS er også et autologt produkt, dvs utviklet ut fra hestens egen kropp. Blodprøven som tas ut behandles slik at det ferdige produktet er rikt på både blodplater, anti-inflammatoriske og regenreative komponenter. Når det injiseres i ledd har forsøk vist at det reduserer betennelsestilstanden i leddet. Men siden metoden er såpass ny, finnes det lite statistikk på hvor god effekt behandlingen har, og på effekten over tid.

Stamcellebehandling

Stamceller er umodne, udifferensierte celler. De kan være fra hestens egen kropp, eller fra en donor. Stamceller kan modnes på et laboratorium slik at de ligner på cellene i det vevet man ønsker å behandle.

Når man bruker stamceller i leddbehandling, er det dels for at de kan erstatte tap av ødelagte celler i leddkapsel og leddbrusk, henholdsvis synocytter og chondrocytter. Men stamceller har også i stor grad inflammasjonsdempende og regenerative egenskaper. Cellene vil selv produsere stoffer som bidrar til å dempe inflammasjonsprosessen, og legge til rette for heling av skader.

Arti-Cell® Forte er et nytt legemiddel som inneholder bearbeidede stamceller fra donorhester. Cellene er bearbeidet og trigget slik at de er optimalt tilpasset forholdene i inflammerte ledd. Dette legemiddelet er det første i sitt slag, og gjør stamcellebehandling av ledd lettere tilgjengelig for den enkelte hest og eier. Det er ikke kjent at behandlingen kan gi alvorlige bivirkninger.

Hydrogel – polyacrylamid

Polyacrylamide – et hydrogel – finnes som produktene Arthramide og Noltrex. Polyacrylamide har vært tilgjengelig for behandling av osteoartritt en ti års tid, først til bruk på mennesker og senere også på hest.

Polyacrylamide må regnes som et implantat heller enn en medisin. Når det sprøytes inn i leddet, vil det etter noe tid hefte seg til innsiden av leddkapselen. Preparatet fyller leddet som en erstatning for den ufunksjonelle leddvæsken, i steden for å påvirke inflammasjonsprosessen. Synocyttene beskyttes mot inflammasjonsstoffene i det skadede leddet, og blir ikke lenger trigget på smerteoppfattelse. Skadet brusk og benoverflate dekkes til. Implantatet har både smørende og støtdempende effekt i leddet. I tillegg innholder produktene sølv, som skal ha effekt mot bakterier.

Både Noltrex og Arthramide injiseres i leddet, og man ser effekt etter noen uker når preparatet har stabilisert seg. Siden det fungerer som et implantat, endres det i liten grad av kroppen, og effekten er ment å skulle vare i flere år. I flere studier har produktet hatt god og langvarig effekt selv på hester der andre forsøk på behandling av leddet har vært mislykket.

Produktet forbedrer ikke skader som har oppstått i leddet, men forhindrer hesten i å føle smerte. Man kan derfor si at hesten ikke nødvendigvis er frisk, den er bare smertelindret. Behandlingen er godt egnet til å forbedre livskvaliteten til hobbyhester som for øvrig er i god form. Men både Noltrex og Arthramide er forbudt til bruk på konkurrerende hester, det vil si, det er livslang startkarens på hester som er behandlet.

Det er to grunner til dette. Ut fra et etisk synspunkt skal kun friske hester brukes i konkurranse. Siden implantatene har langtidseffekt og antakelig er virksomme selv etter flere år, er det umulig å si om behandlede hester egentlig er friske, eller bare smertelindrede. Den andre grunnen er at vi ønsker en hestesport der hestene skal være holdbare og skadefrie over tid. Dette stiller krav til hvordan vi bruker dem, både ved trening og konkurranse. Om vi åpner opp for at smertelindrede hester skal kunne konkurrere, vil det gjøre det mulig å bruke og utnytte hesten i næringsøyemed utover det som egentlig er holdbart for den enkelte hest.

Polyacrylamide har vært brukt endel på mennesker, stort sett med god effekt, mens noen studier beskriver kraftige negative reaksjoner. Det er sjelden sett bivirkninger på behandlede hester utover en forbigående hevelse og ømhet like etter injeksjonen.

Forebygging framfor behandling

Det er altså ingen tvil om selv når en hest har utviklet osteoartritt, finnes det gode muligheter for at den fortsatt skal kunne fungere i sporten en stund til. Men god forebygging vil alltid trumfe behandling. Det er både billigere, og bedre for både hest og eier. Legg vekt på balanse og løsgjorthet, slik at hesten bruker hele kroppen sin riktig. Kjenn etter og ta de små forandringene i hesten din på alvor, be heller veterinæren om en bevegelsesundersøkelse en gang for mye enn en for lite. Ved halthet fra ledd vil det gjøre stor forskjell at behandling kommer i gang før det har gått for lang tid.

LES OGSÅ – Hasen – et utsatt ledd

LES OGSÅ – Osteoartritt – Leddbetennelse hos sportshesten

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen.

Artikkelen ble publisert første gang 01.04.2020

Forsidefoto: Adobe Stock

Kilder:

Platelet-Rich Products and Their Application to Osteoarthritis.Garbin LC, Olver CS. J Equine Vet Sci. 2020 Mar;86:102820

Detection of intra-articular gene therapy in horses using quantitative real time PCR in synovial fluid and plasma. Haughan J, Jiang Z, Stefanovski D, Moss KL, Ortved KF, Robinson MA. Drug Test Anal. 2020 Mar 4. Doi

Inflamed Synovial Fluid Induces a Homeostatic Response in Bone Marrow Mononuclear Cells in Vitro: Implications for Joint Therapy. Bruno C Menarim et al.

Integrin α10β1-Selected Mesenchymal Stem Cells Mitigate the Progression of Osteoarthritis in an Equine Talar Impact Mode. Michelle L Delco et al. Am J Sports Med, 48 (3), 612-623,Mar 2020

Hyaluronic Acid Has Chondroprotective and Joint-Preserving Effects on LPS-induced Synovitis in Horses. Henrique M Neuenschwander  et al. J Vet Sci, 20 (6), e67 Nov 2019

A Short-Term Evaluation of a Thermoplastic Polyurethane Implant for Osteochondral Defect Repair in an Equine Model. N M Korthagen et al. Vet J, 251, 105340 Sep 2019

Comparison of efficacy and safety of single versus repeated intra-articular injection of allogeneic neonatal  stem cells for treatment of osteoarthritis of the metacarpophalangeal/metatarsophalangeal joint in horses: A clinical pilot study. Magri C, Schramme M, Febre M, Cauvin E, Labadie F, Saulnier N, François I, Lechartier A, Aebischer D, Moncelet AS, Maddens S. PLoS One. 2019 Aug 29;14(8):e0221317

Hyaluronic Acid: Molecular Mechanisms and Therapeutic Trajectory.Gupta RC, Lall R, Srivastava A, Sinha A. Front Vet Sci. 2019 Jun 25;6:192.

Disposition and Effect of Intra-Articularly Administered Dexamethasone on Lipopolysaccharide Induced Equine Synovitis. Carl Ekstrand et al Acta Vet Scand, 61 (1), 28 2019 Jun 20

Intra-Articular Corticosteroids, 2002 SAVMA Symposium, Gary M. Baxter, VMD, MS, Dipl ACVS, Veterinary Teaching Hospital, Colorado State University

The Effect of Autologous Protein Solution on the Inflammatory Cascade in Stimulated Equine Chondrocytes.Linardi RL, Dodson ME, Moss KL, King WJ, Ortved KF. Front Vet Sci. 2019 Mar 6;6:64.

Use of a 2.5% Cross-Linked Polyacrylamide Hydrogel in the Management of Joint Lameness in a Population of Flat Racing Thoroughbreds: A Pilot Study.de Clifford LT, Lowe JN, McKellar CD, Bolwell C, David F. J Equine Vet Sci. 2019 Jun;77:57-62.

An International Multi-Centre Prospective Study on the Efficacy of an Intraarticular Polyacrylamide Hydrogel in Horses With Osteoarthritis: A 24 Months Follow-Up. Aziz Tnibar et al. Acta Vet Scand, 57 (1), 20 2015 Apr 15

What Is the Evidence of Hyaluronic Acid and Polyacrylamide Hydrogel in Intra-articular Therapy in Equines? Systematic Literature Review. J Equine Vet Sci, 86, 102909 Mar 2020. Anderson Fernando de Souza  1 , Nicole Fidalgo Paretsis  2 , André Luis do Valle De Zoppa  2.

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Artikler, Hestevelferd og helse, Sportshestmanagement

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Hvorfor oppstår seneskader og hva kan vi gjøre for å unngå dem? – Tidsskriftet Sportshest.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: