Artikler

Røntgenundersøkelse av hovene kan være nyttig for alle hester

Røntgenundersøkelser av hestens hov er svært nyttig for korrekt beskjæring og skoing. Det vil forebygge feilbelastning og halthet, men også kunne optimalisere beskjæring og beslag for bedre prestasjon. Hos en hest med dårlige høver, ubalanserte høver eller unormal vekst, vil røntgenbilder være til hjelp for barfottrimmer eller hovslager i prosessen fram til en frisk hov. 

Å oppdage halthet

Som hesteeier bør du legge vekt på å oppdage halthet tidlig. Og du skal forvente av veterinær eller annen behandler, at det brukes tid og engasjement på å finne ut av haltheten og årsakene til den.

Riding (LSR): A Way to Improve Welfare of the Horse and the Horse-rider Partnership. PART 2: Results After One Month of LSR, Discussion and Future Perspectives

The objective of this project was to study the effects of a one month treatment with longitudinal stretching while riding (LSR) on behavioural scores (i.e. expression of eyes, ears, mouth, head and neck position, willingness to work and collaborate with the rider) indicating positive or negative behaviour, gait quality, mechanical nociceptive threshold (MNT), and pain sensitivity.