Forskning

Å oppdage halthet

Som hesteeier bør du legge vekt på å oppdage halthet tidlig. Og du skal forvente av veterinær eller annen behandler, at det brukes tid og engasjement på å finne ut av haltheten og årsakene til den.

Riding (LSR): A Way to Improve Welfare of the Horse and the Horse-rider Partnership. PART 2: Results After One Month of LSR, Discussion and Future Perspectives

The objective of this project was to study the effects of a one month treatment with longitudinal stretching while riding (LSR) on behavioural scores (i.e. expression of eyes, ears, mouth, head and neck position, willingness to work and collaborate with the rider) indicating positive or negative behaviour, gait quality, mechanical nociceptive threshold (MNT), and pain sensitivity.

Betyr skjev hale halt hest?

Under ICEEP konferansen (International Conference on Equine Exercise Physiology) i 2014 ble det presentert en studie fra en gruppe forskere fra Royal Veterinary College i England. Referatet fra studiet, omhandlet hypotesen om at skjev haleføring er en indikasjon på halthet hos hesten.