Betyr skjev hale halt hest?

Under ICEEP konferansen (International Conference on Equine Exercise Physiology) i 2014 ble det presentert en studie fra en gruppe forskere fra Royal Veterinary College i England. Referatet fra studiet, omhandlet hypotesen om at skjev haleføring er en indikasjon på halthet hos hesten.

Hensikten bak studiet

Kompanserinsmekanisme (avlastning) hos halte hester er veldokumentert i forskning, f.eks at halthet i ett ben kan forårsake halthet i et motsatt ben p.g.a avlastning. Men det finnes ingen publisert informasjon om forholdet mellom halthet og skjev haleføring hos hest.

Hensikten bak studiet var å se på forholdet mellom skjevhetsgrad i halen og spesifikk halthet (fremben/bakben, høyre/venstre ben).

Fremgangsmåte i studiet

Videoanalyse av 150 hester som ble presentert ved halthetsundersøkelse, ble evaluert. Vinkelen på halen ble målt på 50 hester og vurdert ved bruk av en 4-poengsskala i 100 hester. Affektert ben, halthetsgrad, alder, kjønn, rase og varighet og årsak til halthet ble dokumentert og analysert ved bruk av matematiske datamodeller.

Resultat

87,2% av hestene hadde til en viss grad skjev haleføring. Det var ingen signifikant statistisk sammenheng mellom halthetsgrad og varighet på halthet på hester med skjev haleføring eller skjevhetsgrad på halen.

«Studien kunne ikke demonstrere en sammenheng mellom skjev haleføring og halthet» 

Konklusjon

Studien kunne ikke demonstrere en sammenheng mellom skjev haleføring og halthet. Forskerne konkluderte med at skjev haleføring ikke bør kunne ansees som en indikasjon på halthet.

OBS! Selv om det ikke ble funnet et fohold mellom halthet og skjev haleføring i dette studiet, betyr ikke dette at skjev haleføring ikke har en klinisk sammenheng med halthet. De gjennomsnittlige verdiene som ble presentert viser store variasjoner mellom individene, og det bør ikke utelukkes at haleføring kan ha en tilknytning til andre kompanseringsmekanismer i hestekroppen.

Vi gjør oppmerksom på at artikkelen ble publisert første gang 09-08-2014.

LES OGSÅ – Hva slags trening til hvilke muskler?

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen.

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Artikler, Forskning, Hestevelferd og helse

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: