Er hestelivet helsefremmende?

Å være hesteeier er ikke bare en dans på roser, det kan de fleste hesteeiere skrive under på. Men vi vet også hvor utrolig givende det er å ha et partnerskap med dette store vakre dyret, og at det gir rekreasjon og avslapning fra en stressende hverdag. Men er hestelivet egentlig helsefremmende?

Hesten holder deg fysisk aktiv

Alle vet vi at å være fysisk aktiv er helsebringende, og er et “must” for både kropp og sjel. Ridning, møkking av boks og luftegårder, dytte trillebårer, kosting, fôring – alt er aktiviteter som brenner kalorier og bygger muskulatur.

Omkring halvparten av Nordens befolkning lever ikke opp til anbefalingene om daglig fysisk aktivitet, og antallet overvektige voksne har steget til 40% av befolkningen, og antallet overvektige barn utgjør 15-20%. Regelmessig fysisk aktivitet har positiv effekt både i forebygging og behandling av en rekke av våre livstilssykdommer. Det er faktisk ingen andre enkelttiltak som har større effekt på vår totale helsetilstand enn fysisk aktivitet! 

Du bygger god selvtillitt og lærer deg lederskap

Partnerskap med et dyr på flere hundre kilo bygger opp selvtilliten og lærer deg lederskap. Stallmiljøet kan betraktes som en skole for fremtidige ledere og entrepenører i følge forskning fra blant annet Sverige. 

Ingenting bygger selvtillit bedre enn “ledertrening.” Når du forteller et stort majestetisk dyr at det skal bevege seg i en bestemt retning, eller når det danser under deg, eller hopper store hinder for deg, da gir den deg en følelse av prestasjon og mestring, og en innlæring av lederskap. Og når hesten ikke er i samsvar med deg, er du ansvarlig for å administrere riktig fremgangsmåte. Det er en form for myndiggjøring som bare er funnet i arbeid med store dyr.

Hestelivet reduserer stress og er meningsskapende

Nyere studier har vist at selv begrenset interaksjon med dyr kan gi reduksjon i blodtrykket og på hormoner som er forbundet med stressreaksjoner. Fysisk trening er en vitenskapelig anerkjent tilnærming til stressreduksjon. 

Vi lever i et svært stressfullt prestasjonsrettet samfunn, hvor selv de aller yngste kan slite med utbrenthet og andre stressrelaterte utfordringer. Stress er blitt et stort samfunnsproblem, og stressplager har blitt en stor helseplage for veldig mange. Hestelivet gi både trening og omgang med dyr, som både kan forebygge og behandle stressrelaterte plager og helseutfordringer.

Dessuten er livet med hesten meningsskapende. Vi lever i hastighetens tid, og utfordring i vår sivilisasjon er opplevelsen av tilstrekkelig helhet og sammenheng. Oppløsningen av tradisjonelle rammer gir en åpning for en massiv kommunikasjonsgjennomstrømming. Det er ikke urealistisk å tenke seg at dette kan medføre en følelse grenseløshet, usikkerhet og medfører for mange uro, angst og en følelse av meningsløshet o.l. 

Hestene kan forebygge denne følelsen av uro fordi hesten har sitt eget tempo. Et tempo som vi mennesker har godt av å tilpasse oss. Det fører oss på mange måter “tilbake til naturen”,  tilbake til det naturlige. De rutiner som hesten har godt av, har vi som mennesker like godt av! Sammen med hesten kommer vi på mange måter litt nærmere naturen og oss selv.

Hvis vi i hestesporten ikke tar hensyn til hestens eget tempo, vil vi ofte oppleve at hesten får skader, eller at vi ikke oppnår et konstruktivt partnerskap med hesten. Relasjonen til hesten vil da være preget av nettopp: Stress og uro. Et godt parterskap er preget av både en avspent hest og en avspent rytter. 

For mange tilbyr hesten også en struktur i livet. Ofte anvender vi jo hesten i sport eller på andre måter, slik at vi har “felles målsettinger” med den. Hestelivet bidrar til personlig utvikling, hvor vi trener for å nå mål, delta på stevner osv. Denne form for meningsskapende aktiviteter kan godt være mangelvare for veldig mange i et rastløst moderne samfunn. 

Hestelivet holder deg sosialt aktiv og gir deg vennskap

Å være hesteinteressert er for mange en sterk lidenskap, og når du da omgir deg med andre som deler interessen og lidenskapen din, former det seg ofte langvarige og meningsfulle vennskap.

Dessuten er det ikke alle som har like lett for å utvikle nye vennskap. Det moderne samfunn fører desverre til mye ensomhet for svært mange. Det er mange som finner det lettere å komme i kontakt med andre mennesker igjennom en tredjepart i relasjonen – nemlig hesten. Da slipper man å ha fokuset på seg selv, og man kan prate om hesten(e) i stedet.

Hesten kan rehabilitere og behandle mennesker med ulike helseutfordringer

Grønn omsorg, hesteassistert terapi, terapiridning, arbeidsrettede tiltak med hest – tiltakene er mange. Hesten har uten tvil hjulpet mange mennesker med ulike helseutfordringer. Ulike tiltak, med hesten i sentrum er økende, og resultatene er ofte veldig gode, uansett om det er fysisk eller mentale helseutfordringer. 

Det finnes etterhvert mye dokumentasjon på at hesteassisterte tiltak har god effekt på flere områder. Dokumentasjon viser også nå at fysisk aktivitet bør ha en selvskreven plass i behandling av psykiske lidelser. Når da fysisk aktivitet kommer i tillegg til samhandling med hesten, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor det er helsefremmende å holde på med hest. 

Hesten engasjerer den kreative siden av hjernen din

Trening av hesten bringer opp daglige utfordringer som vil tvinge deg til å tenke kreativt om hvordan du kan trene hesten din, og hvordan du skal løse bestemte problemer.  Å bli møtt med slike situasjoner hjelper deg å engasjere din kreativite side for å løse problemer og finne hva som fungerer best.

Du bygger karakter og identitet

Det følger mye med hesteholdet. Du bygger karakter gjennom ansvaret, aktiviteten og omsorgen for hesten. Punktlighet, sportsånd, nøysomhet, tålmodighet, engasjement, selvtillit og selvfølelse for å nevne noe. Disse karakterbyggende egenskapene har stor overførbahet til livet for øvrig, og er egenskaper som bidrar til god livskvalitet.

Hestelivet gir forening med naturen

Å være ute og nyte den friske luften kan gjøre underverker både for din mentale og fysiske helse. Så er det viktig for kroppen din å få sine doser av vitamin D, som du får ved å være i ute i solen. 

Mennesket er oppstått og utviklet i naturen. Vi er et produkt av flere millioner års utvalg og tilpasning. Mennesker av vår type har levd på jorden i minst 50.000 år. Antagelig har kroppen, sanseapparatet og hjernen endret seg lite i denne perioden.

Dermed er naturens verdi for vår allmenne helse er uvurderlig. Den historiske kunnskap som har eksistert i tusenvis av år, og den hverdagserfaring mange mennesker har av naturens potensial både til forebygging og håndtering av stress, lindring av smerte, krisebearbeiding og mental gjenoppbygging – har fått støtte i vitenskapelige fakta.  

Hestelivet bidrar til å opprettholde benmassen

All den vektbærende trening som du gjør, om det er haling av stallutstyr, stevneskap og trillbårer eller bæring av saler og vannbøtter, hjelper det til å opprettholde benmassen. Dette er viktig spesielt etter hvert som du eldes. 

Hestelivet forbedrer fordøyelsen

Selv bare å ri en hest på en skrittetur, stimulerer de indre organer like mye, som om du skulle ha trasket av gårde til fots. Dette bidrar til leverfunksjonen og fordøyelsen. 

Det er altså med andre ord ingen tvil: HEST ER BEST! ♥ 

 Kilder:

http://www.friskinaturen.orghttp://www.nhest.no

http://healthfitnessrevolution.com 

Koren, Ella og Træen, Bente (2003): Stallen som arena for sosialisering og mestring. Tidsskrift for ungdomsforskning 2003.

Olsvik, Vigdis Mathisen og Skålholt, Asgeir (2008): Bruk av hest i psykisk helsevern. En kartlegging av virksomheter og aktiviteter. ØF-notat nr. 04/2008. 

Skårderd, Finn (2013): Uro. En reise i det moderne selvet. Aschehoug, 2013

Forsidefoto: Kateřina Hartlová fra Pixabay 

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen.

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Fagblogg, Hest i terapi, Kommunikasjon og atferd

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: