6 tips som kan hjelpe deg å utvikle deg som rytter

Her er seks tips som kan hjelpe deg å utvikle deg som rytter. Disse tipsene fungerer uansett nivå og uansett ambisjoner.

Skrevet av Liv Merete Mortensen, mentaltrener.

Det finnes ingen absolutte sannheter om hvordan man kan bli en bedre rytter, og det er slettes ingenting galt i å være en solskinnsrytter. Men ønsker du fremgang, og ønsker du å prestere bedre, bør man være systematisk.

1. Sett deg gode mål

For det første må du finne ut hva du ønsker å oppnå og deretter sette deg målbare mål som du skal jobbe mot.  Et mål er en peilepinne som viser deg vei. Uten mål vet du ikke hva du vil eller hvor du skal. Dersom du ikke måler prestasjonene dine vet du ikke om det erfremgang i det du gjør. Dersom du ikke kan måle om du har utviklet deg, vil du også raskt kunne bli demotivert.

  • Gode mål er klare, tydelige og attraktive.
  • Gode mål frigir energi, vilje og lyst, som igjen gir motivasjon til å yte det som skal til for å nå målet
  • Gode mål forteller deg hva du ønsker å oppnå, når tid du skal oppnå det, og hvordan du skal oppnå det

Motivasjon er det som driver deg til en handling og er ubeskrivelig viktig for å nå målet. Når du vet hva du vil oppnå, kan du trene målrettet mot målet, og resultatene vil komme mye raskere enn om du overlater ting til tilfeldighetene. Du bør daglig minne deg selv på hva du ønsker å oppnå for å opprettholde motivasjonen, og du bør jevnlig evaluere hvordan du ligger an i forhold til målsettingene dine. «ingen mål, ingen mening!

2. Lag en plan for hvordan du skal nå målene

Etter at du har satt deg målbare mål, bør du legge en god plan for hvordan du skal nå målene dine. Er du blant de som dag etter dag saler opp hesten din og rir ut i fra dagsform eller været? Eller har du en detaljert og målrettet plan for hver enkel rideøkt?

En gjennomtenkt handlingsplan er vesentlig for å lykkes med å nå målene dine. Hva skal du trene på for å komme et hakk nærmere målet ditt? Hva bør du spise? Hva kan du lese av litteratur for å bli en bedre rytter? Hvilke andre ryttere bør du studere for å lære? Kan du ri flere hester enn de du pleier? Finnes det andre ting du bør gjøre som kan få deg til å bli en bedre rytter?  Det er nemlig utallige ting som kan bringe deg nærmere målet ditt, det handler om å se mulighetene og sette dem i et system. Men det nytter ikke bare å legge en plan, du må forholde deg til planen og vær disiplinert nok til å utføre det du har planlagt. Dersom du opplever at en plan ikke fungerer slik den er laget, evaluerer du planen og gjør de nødvendige endringene som må til for at planen skal fungere optimalt.

Du må stole på planen din og systemet ditt. Gå «all in for it»! 

Fellesnevneren for så å si alle mennesker som opplever suksess i livet, er at de er flinke på å planlegge. De setter alt i system, er løsningsorienterte, disiplinerte og overlater ingenting til tilfeldigheten. De aller beste utøverne har en plan bak alt de bruker tid og krefter på, for å få størst mulig fremgang mot målet. Rett prioriteringer er viktig. 

«Et menneske som våger å kaste bort en time av livet, har ikke forstått hvor verdifullt livet er!» ∼ Charles Darwin

3. Innstilling

Du må være innstilt på at du skal klare å nå målet ditt, og du må være klar for å stå i de utfordringene du kommer til å møte på veien.

Du må være sulten og innstilt for å arbeide hardt: Du må være forberedt på å jobbe systematisk, og være villig til å prioritere bort kjekke ting som andre bruker tid på, for at du skal være målrettet.

Du må være utholdende, og må kunne stå i både medvind og motvind: Veien mot målet er tøff og hard, det er ingen dans på rosen. Du vil derimot få lønn for strevet når du du oppnår målene du setter deg på veien.

Det er viktig at du gleder deg over fremskritt og gir deg selv belønninger for hardt arbeid: Det er viktig med en positiv og løsningsorientert innstilling. Se mulighetene og ditt eget potensiale. Husk at dersom noen andre har oppnådd det du ønsker å oppnå før deg, ja da er det sannelig muligheter for at du også kan oppnå samme resultat eller faktisk bedre!

Tro på deg selv, ditt potensiale og dine muligheter: Som Dag Otto Lauritzen sier: «ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lenger tid.»

«Umulig er bare et stort ord som brukes av små menn som heller vil leve i den verden de er født inn i, enn å bruke sin kraft til å forandre den. Umulig er ikke et faktum, det er en mening» ∼Muhammed Ali

4. Tro på deg selv!

Din tro på deg og selv, og at du skal nå målet ditt, er en usettvanlig viktig faktor, uansett hva du driver med. Hva du tenker og hvordan du snakker til deg selv, altså din « indre dialog» har stor betydning for hvordan du prester og hvor hardt du er villig til å jobbe.

Indre dialog er hva du tenker og hvordan du snakker til deg selv gjennom hele dagen, i alle situasjoner. Din indre dialog kan være både positiv og negativ. En positiv indre dialog generer positive følelser, selvtillit og suksess. Mens en negativ indre dialog generer negative følelser, dårlig selvtillit og saboterer suksess. 

Å jobbe med din indre dialog og være bevisst på hvordan du tenker og snakker til deg selv, har avgjørende betydning for hvordan du har det og hvordan du presterer. Du må være din egen supporter og heie deg selv frem til suksess! Dersom du ikke har tro på deg selv, kan du ikke forvente at andre skal ha tro på deg. Fortell deg selv om din framgang, og gi støtte til deg selv når ting er vanskelig eller ting ikke går som forventet, og gjør det på en overbevisende måte!

Du har det som trengs hvis du er villig til å lære! Enten blir vi bedre eller så lærer vi.

Den indre sabotøren

I motsetning til en positiv indre dialog, har vi noe vi kaller for en indre sabotør. Den indre sabotøren er den pessimistiske, lite løsningsorienterte og negative delen av tankene våre. Den indre sabotøren vil alltid prøve å komme med argumenter for hvorfor du skal droppe trening, hvorfor du skal sove litt lenger, hvorfor du skal spise usunt eller hvorfor du skal gi hesten din fri i dag. For å bygge ditt eget selvbilde best mulig og bevare troen på at du skal kunne nå målene dine, er kunsten er å bli bevisst på sabotøren din, og vær forberedt på hva du skal svare din indre sabotør når den kommer med tanker som kan sabotere og bryte deg ned.

Fokuser målrettet og vært sterkt, du kan motstå din indre sabotør, bare sørg for at du vier din positive indre dialog tilstrekkelig med oppmerksomhet, og fokuserer målrettet mot det du ønsker å oppnå.

Dog, skal det her nevnes at tilstrekkelig hvile både for hest og rytter, er like viktig som riktig trening dersom du ønsker fremgang. Her er det viktig å passe på at der er en balanse i hverdagen din som gir rom for avveksling og hvile. For mye trening og/eller stress fører ikke til fremgang, men utbrenthet. 

Hvis du trener som en mester, må du også hvile som en mester!

I tillegg til å være bevisst på hvordan du tenker og snakker til deg selv, er det viktig at du hele tiden fokusere på både dine og hesten styrker. Skriv gjerne ned en liste med deres positive egenskaper, og fremhev dem. Du må ofte gjenta for deg hva du er flink til, og holde fokuset på dette. Det er fort gjort at man havner i et negativt tankemønster hvor vi fokuserer på alt vi ikke får til. Det eneste man oppnår da, er at man gjør mer at det som gjør at vi ikke får det til.

Velg å fremhev dine styrker, det er disse som gjør deg sterkere. Din tro på at du skal lykkes, er ditt viktigste våpen i å faktisk oppnår den fremgangen du ønsker deg!

Lær å ta i mot komplimenter

Når mennesker du møter gir deg positive tilbakemeldinger, må du jobbe for å ta komplimentene til deg. Tillat deg å kjenne på følelsen av stolthet når noen gir deg komplimenter. Positive tilbakemeldinger er svært gode å tenke tilbake på dersom du en gang havner i en situasjon hvor du føler deg litt nedenfor og motivasjonen er dalende. Reflekter over alle de komplimentene du har fått og kjenn etter på hva disse komplimentene gjør med selvfølelsen din.

Ett godt tips er å skrive ned positive tilbakemeldinger som du får på en lapp og legge disse i en boks. For å styrke selvfølelsen din kan du med jevne mellomrom hente frem denne boksen og lese alle de flotte komplimentene andre har gitt deg og glede deg over disse. 

«Enten du tror du kan eller ikke kan, har du helt rett»

∼ Henry Ford

5. Strev med å bli bedre enn deg selv

Ikke mål deg selv opp mot andre! Strev etter å bli bedre i dag, enn det du var i går.

Studer dine egne prestasjoner og analyser hvordan du kan bli enda bedre. Se gjerne opp til andre, og bruk dem som inspirasjon og motivasjon. Du kan lære svært mye av andre ved å studere hvordan de jobber for å lykkes, men du må ikke sammenlikne deg selv med dem. Alle har forskjellige utgangspunkt, du må derfor ta utgangspunkt i deg selv og jobbe hardt ut i fra det. Stev etter å bli den beste versjonen av deg selv. Du har så mye mer inni deg en hva du er klar over!

6. Visualiser

Visualisering er en av de viktigste metodene inne mentaltrening! Å visualisere betyr at du ser for deg en indre film hvor du utfører spesifikke situasjonen på en suksessfull måte. Det kan for eksempel være ferdigheter du ønsker å endre på, bli bedre til eller situasjoner du ønsker å bli forberedt til.  Hensikten med visualisering er at du skal forberede hjernen på situasjoner du skal komme i. Når du visualiserer bruker du mange av de samme nerveforbindelsene som om situasjonen skulle vært virkelig. Du lager dermed nye forbindelser som du deretter kan bruke i virkelige situasjoner. 

«Det hjernen får repetert, er det hjernen tror på» 

Du kan overbevise hjernen din om det utroligste, både positivt og negativt. Du kan lære deg teknikker for å overstyre negative og energitappende tanker og følelser ved å gjenta for hjernen hvordan du ønsker at situasjonen skal være. Det er nettopp derfor positiv mental visualisering er så virkningsfullt.

Før du går i gang med visualiseringen, er det viktig at du er avslappet og har fokus på det du skal i gang med. Utfør gjerne noen avspenningsøvelser for å komme inn i rett modus. Det kan være lurt å sitte behagelig eller ligge, passe på at det er ro rundt deg. Visualisering kan utføres så mange ganger til dagen som du har anledning. Jo mer du gjør det, desto bedre effekt har det. Antall sanser du kobler inn i visualiseringen, øker virkningen av visualiseringen.

Når du visualiserer ser du for deg hva du gjør, hva du ser, ha du føler, hva du sier til deg selv, hva du lukter, hva du hører og hva du smaker og ikke minst at du lykkes med det du gjør! Se for deg hvordan du oppnår suksess. 

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen.

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Fagblogg, Sportspsykologi

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: