Sykdomstilstanden Hyperlipemi hos hest

[+] Hyperlipemi er en sykdomstilstand hvor hestens blod inneholder for mye fett. Les om årsaker, symptomer og behandling.

Typiske symptomer er mangel på apetitt, slapphet eller apati, gulaktige eller bleke slimhinner, ustøhet, diaré, fæber og væskeansamlinger under buken og på bena. Diagnosen stilles ved å ta ut en blodprøve, hvor man tydelig kan se et lag av fett når blodet skiller seg.

Hyperlipidemi er en tilstand der kroppen responderer på økt energibehov ved å øke fettstoffskiftet. Forhøyet nivå av fettstoffer kan påvises ved å analysere blodprøven, men det kan ikke ses med det blotte øye.

Hyperlipidemi er en normal respons som ikke gir symptomer, men kan være et forstadium til hyperlipemi.

Fettlever

Fettlever kan utvikles som en konsekvens av hyperlipemi. Fettet som mobiliseres ved økt energibehov blir transportert til leveren. Leveren omgjør det til stoffer som deretter forbrennes og frigjør energi.

Når større mengder fett frigjøres fra fettlagrene enn det leveren har kapasitet til å håndtere, hoper fettet seg opp og forårsaker leversvikt, eller i verste fall at
leveren sprekker.

Årsaker

Hesten står i fare for å utvikle hyperlipemi og eventuelt fettlever i situasjoner ved økt energibehov og/eller redusert næringsinntak. Begge deler forårsaker negativ energibalanse – altså at kroppen forbruker mer energi enn den får tilført.

Sen drektighet og tidlig melkeproduksjon er en typisk situasjon der energibehovet øker. Redusert næringsinntak kan skyldes nedsatt apetitt i forbindelse med en primærsykdom, for eksempel kolikk, parasittangrep eller infeksjoner.

Når en drektig hoppe spiser mindre fordi fosteret tar stor plass i buken, kombineres faremomentene.

Mekanismen bak symptomene

Hyperlipemi utvikles ved at fettstoffer fra hestens lagre mobiliseres som respons på en negativ energibalanse.

Overvektige hester er mest utsatt fordi fettlagrene er lettere tilgjengelige for stoffskiftet. Ponnier er også spesielt utsatt på grunn av særskilte forhold ved hormoner som påvirker mobiliseringen av fett.

Hyperlipemi medfører risiko for fettlever med påfølgende leversvikt. Men det økte inneholdet av fettstoffer i blodet innebærer i seg selv en risiko. Fettet kan danne
blodpropper og skade organer som lunger, nyrer, bukspyttkjertel og hjerne. Blodpropper av fett vil også kunne stenge for dreneringen av væske fra underhud. Det fører til at vann hoper seg opp – spesielt under buken og nederst på bena.

Ketonlegemer lukter som neglelakkfjerner, og produksjon av ketonlegemer bør mistenkes ved vond lukt fra hesten

Når fettforbrenningen blir forstyrret, settes det i gang produksjon av såkalte ketonlegemer. Disse senker pH-verdien i blodet, og har også en forgiftende effekt på hjernen. Ketonlegemer lukter som neglelakkfjerner, og produksjon av ketonlegemer bør mistenkes ved vond lukt fra hesten.

Symptomer

Symptomer på hyperlipemi er mangel på apetitt, slapphet eller apati, gulaktige eller bleke slimhinner, ustøhet, diaré, fæber og væskeansamlinger under buken og på bena. Om hjernen påvirkes, kan hesten få nervøse rykninger, spesielt i munn og hode.

Faren for hyperlipemi må tas i betraktning hos enhver hest med nedsatt energiinntak over noe tid, og man må være spesielt på vakt når det dreier seg om ponnier eller miniatyrhester.

Drektighet er en risikofaktor, men annen alvorlig sykdom med påfølgende stress og redusert matinntak, er også alarmerende.

Fordi hyperlipemi setter i gang en ond sirkel av fysiologiske hendelser, er forebygging av tilstanden bedre enn å satse på behandling hvis eller når symptomene oppstår, og det kan være god grunn til å overvåke nivåene av fett og blodsukker i blodet hos syke hester.

Behandling

Ved mistanke om, eller utvikling av, hyperlipemi må behandling rettes mot å forhindre leversvikt, øke energiinntaket og rette energibalansen, behandle eventuell samtidig sykdom, forhindre mobiliserng av fettstoffer fra fettvev, samt øke opptaket av fettstoffer fra blodet.

Hesten bør få næringsrik mat, eventuelt sondefôres ved manglende apetitt. Sukkerløsning kan gis direkte i blodet, men fordi ponnier ofte er overfølsomme for sukker, bør blodsukkernivået overvåkes kontinuerlig for å unngå alvorlige komplikasjoner.

Behandling med insulin vil medvirke til at energistoffskiftet “snus”, slik at fett fjernes fra blodet i stedet for å frigjøres. Heparin virker blodfortynnende, og stimulerer også til å fjerne fett fra blodet, men må brukes med forsiktighet for å unngå blødninger.

Prognose

Har hesten først utviklet hyperlipemi, er prognosen relativt dårlig. Dødeligheten ved sykdommen er rapportert til å være mellom 60 og 100%. Jo raskere man kommer i gang med riktig behandling, jo bedre er sjansene, men iblant vil en primær sykdom føre til død selv om fettstoffskiftet holdes i sjakk.

LES OGSÅ Equine Metabolic Syndrome

LES OGSÅ Unngå sykdommer med riktig fôring

Litteratur:
Barton, MH.: “Disorders of the liver”, i: Reed SM, Bayly WM, Sellon DC, eds: Equine Internal Medicine, Saunders Elsevier, 2004: 951 – 95.

Stikkord: Fettlever, energibehov, leversvikt, sen drektighet, nedsatt apetitt, kolikk, parasittangrep, infeksjoner, overvekt, ketonlegemer.

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen.

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Hestevelferd og helse

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: