Hva vil det si at hesten er i godt eller optimalt hold? Finn ut hvor din hest er på holdskalaen

Vurdering av hold er viktig i mange sammenhenger. Ofte ønsker vi å vite hvordan vi skal tilpasse fôringen. Trenger hesten mer? Mindre? Energi? Proteiner?

Holdsvurdering er viktig

Det er også viktig å ha holdvurdering som basis når man planlegger bruk av hesten. En avlshoppe som man ønsker skal bli drektig, bør ikke være for tynn – og heller ikke overvektig. En hest som skal være i løpsform, bør ikke ha med seg overflødig vekt som øker belastning på ledd og sener. Overvektige hester vil ha økt risiko for sykdommer som forfangenhet.

Holdskalaen måler kun overskudd av fett og energi

Holdvurdering etter en holdskala, bedømmer hestens overskudd av fett/energi. Vurderingen sier ingenting om muskelfylde og eventuelt proteinbehov.

En hest som er skarp over krysset, men som en knapt kan kjenne ribbeina på, vil derfor score høyt på skalaen, siden skarpheten skyldes muskeltap og ikke energimangel.

Motsatt kan hester med god muskelfylde over bakparten ha lite fettreserver – dette ses ofte hos sportshester i konkurranseform, særlig løpshester. Disse hestene er sjelden sykelig tynne, fordi organismen til slutt vil forbruke muskler for å skape energi dersom fettlagrene er helt tomme. Men marginene kan være små, og et kort sykdomsforløp eller redusert fôring over kort tid, kan være nok til at en slik hest synker betraktelig på holdvurderingsskalaen.

Hold må ikke bedømmes ut fra magemål

Det er viktig å huske på at hold ikke bedømmes ut fra magemål. En overvektig hest vil gjerne ha mye mage, fordi fett legger seg mellom bukhinnen og bukorganene, og øker magens omfang.

Men en svært tynn og underernært hest kan også være vommet og ha drøyt magemål. Når hesten blir vommet, skyldes det ansamling av tarminnhold i stortarmen – stortarmen tar opp plassen nederst i buken fra omtrent der ribbena slutter og bakover. Dersom det ligger mye ufordøyd fôr i stortarmen, vil tarmen spiles ut og hesten bli vommet.

Men slikt fôr gir ikke hesten næring. Den vil derfor tære på energireservene og bli skarp over ryggen, få framtredende ribbein og markert kryss.

Dette kan for eksempel ses hos hester som får mye halm, som er lite fordøyelig. Unghester som har blitt mangelfullt fôret, og kanskje også har innvollsorm, vil kunne få et magert, men vommet utseende.

Vurdering av hold i forhold til bruk og rase

Ved holdbedømming av hest, plasserer vi hesten på en skala fra 1 til 9, der 1 er utsultet og 9 er svært fet.

Vurderingen må settes i sammenheng med hestens bruk – en løpshest skal som nevnt ikke ha samme hold som en avlshoppe.

Det er også viktig å se hold noe uavhengig av rase. Selv om noen raser «skal» være overvektige, blir effekten som overvekten har på hesten, den samme som hos alle andre raser. En overvektig
Welsh Cob har for eksempel ikke mindre risiko for forfangenhet som en overvektig kaldblodstraver.

Anatomisk, derimot, kan rasene skilles fra hverandre. En ardenner har for eksempel en svært kraftig bakpart, og fordi det skal mye til før en sånn hest blir skarp over krysset, må man heller bruke
områdene rundt ribbein, skulderparti og rygg som grunnlag for holdvurderingen.

Hvordan vurdere hold og muskelfylde

Holdet bedømmes ut fra lager av fettvev over nakke (langs mankammen), manke, rygg, bak skulderen, over krysset og over ribbeina. I tillegg må «totalinntrykket» tas i betraktning, og også hestens allmenntilstand.

Ved vurdering av muskelfylde ser man på området på framsiden av skulderen, topplinjen, krysset og baksiden av lårene.

Områdene for vurdering av hold og for vurdering av muskler, blir iblant de samme, og man må da se på helthetsinntrykket: Er hesten tynn eller er den bare umuskulert? I det første tilfellet trenger den mer energi, i det andre tilfellet trenger den mer protein og/eller mer trening.

Det er også viktig å huske at for å kunne utnytte næringen i fôret, trenger hesten vitaminer og mineraler – disse må også tilføres i optimal sammensetning.

Holdskala

Holdtype 1

Framtredende skjelett, spesielt ribbein, skulder, hofte og manke.

Skjermbilde 2020-04-07 kl. 21.18.09

Hesten i bildet over og under kan karakteriseres som utsultet. Den er svært underernært uten verken fett eller noe særlig muskulatur – med andre ord bare «skinn og bein».

Skjermbilde 2020-04-07 kl. 21.17.56

Holdstype 2

Hesten vil fortsatt være underernært, med noe fettvev nederst i «søkket» over ryggen, men fortsatt med framtredende ryggrad.

Skjermbilde 2020-04-07 kl. 21.17.42

Over bakerste del av ryggen og krysset kjennes skjelettet tydelig, men mer avrundet enn hesten som vises under holdskala 1. Ribbein, halerot, skulder, manke og nakke vil være svært framtredende.

Holdtype 3

Skjermbilde 2020-04-07 kl. 21.17.24
Foto: Erdenebayar Bayansan/pixabay

Hesten vil fortsatt være for tynn. Man kan se fettvev over «søkket» i ryggen omtrent halvveis, altså fortsatt framtredende rygglinje.

Knoklene fra ryggraden over bakerste del av krysset kjennes ikke adskilt fra hverandre, men konturen ses tydelig. Hoftebena ser runde ut, men framtredende.

Holdtype 4

Moderat tynn. Negativt rom over på hver side av ryggraden. Konturen av ribbeina kan anes. Fettvev kan kjennes rundt haleroten.

Skjermbilde 2020-04-07 kl. 21.17.07
Foto: Yves/Pixabay

Manke, skulder og nakke ikke spesielt framstående. Ønsket hold for de fleste løpshester og innen noen ryttersportgrener.

Holdtype 5

Denne holdtypen er å karakteresere som moderat og er et ønsket hold for de fleste ridehester. Ryggen er «flat» og ribbein kan ikke ses, men kan kjennes lett. Fettvevet rundt haleroten kjennes svampaktig.

Skjermbilde 2020-04-07 kl. 21.16.48
Foto: Susan Holmen

Manken avrundet og skulder og nakke i ett med resten av kroppen. Hesten har et «glatt» utseende uten framstikkende knokler.

Holdtype 6

Holdtype 6 er moderat fyldig. Hesten kan kan ha svak «kløft» langs ryggen. Fettvev over ribbein kjennes svampaktig. Fettvev rundt haleroten kjennes mykt.

Begynnende fettlager over ribbein, bak skulderen og langs mankammen på hver side. Holdtype 6 – 7 er ønsket hold for avlshopper.

Skjermbilde 2020-04-07 kl. 21.16.30
Foto: Alexa/Pixabay

Holdtype 7

Skjermbilde 2020-04-07 kl. 21.16.15
Foto: Peter Lomas

Fyldig, kan ha kløft langs ryggen. Hvert enkelt ribbein kan kjennes, men god oppfylling av plassen mellom ribbeina.

Fettvevet rundt haleroten kjennes mykt. Fettlager over manken, bak skulderen og langs mankammen/ nakken.

Holdtype 8

Skjermbilde 2020-04-07 kl. 21.15.58
Foto: Helge Leirdal/Pixabay

Kløft langs ryggen. Vanskelig å kjenne ribbeina. Fettvev rundt halerot er svært mykt.

Området rundt manken fyllt opp av fettvev. Området bak skulder fyllt opp av fettvev. Tydelig fortykket nakke. Fettlagre på innsiden av lårene.

Økt risiko for skader og for sykdommer som forfangenhet.

Holdtype 9

Holdtype 9 vil si ekstremt fet. Hesten vil ha en tydelig kløft langs ryggen og områder med ekstra fettvev over ribbeina.

Skjermbilde 2020-04-07 kl. 21.15.41
Foto: Pixabay

Man ser gjerne framstående fettvev ved haleroten, over manken, bak skuldrene, og langs nakken. Fettvev på innsiden av lårene kan støte mot hverandre. Flankene er utfylt av fettvev.

Ved holdtype 9 er det stor risiko for belastningsskader og forfangenhet.

Vi gjør oppmerksom på at bildene brukt i denne artikkelen gir sånn cirka indikasjoner og er ment som et utgangspunkt for vurdering av hold. Hester kommer i alle mulige former og størrelser, og bildene kan derfor ikke gi et helt presist bilde av holdtype for alle typer hester.

LES OGSÅ –Hva er egentlig godt hestehold?

LES OGSÅ – Studie: Bedre vedlikehold av kondisjon på utegang?

Artikkelen ble opprinnelig publisert 03-02-2019

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen.

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Artikler, Fôring, Hestevelferd og helse, Sportshestmanagement

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: