Equine Metabolic Syndrome

Insulinresistens er en velkjent tilstand hos hest, men tidligere ble den oftest satt i sammenheng en svikt i hormonproduksjon i hestens hypofyse – såkalt Equine Cushing Syndrome. Men de senere årene har man funnet insulinresistens og tegn på stoffskifteforstyrrelser også hos hester uten Cushing.

Denne «nyoppdagede» tilstanden har fått mange navn – Equine Syndrome X, Metabolic Syndrome, Perifer Cushing’s disease – for å nevne noen. Ny forskning har avdekket en del av omstendighetene rundt sykdommen, som nå oftest omtales som Equine Metabolic Syndrome – EMS.

Hva er EMS?

Stoffskiftet er et begrep som omfatter kroppens håndtering av energi – opptak fra fôr, lagring i kroppens vev, samt forbruk for arbeid og opprettholdelse av kroppens funksjoner. En rekke hormoner bidrar til å regulere stoffskiftet, altså balansen mellom opptak, lagring og forbruk av energi.

Metabolisme er et vitenskapelig ord for stoffskifte, og Equine Metabolic Syndrom betegner en sykdom som angår hestens evne til å håndtere energi og energirike stoffer som fett og blodsukker.

For høye nivåer av insulin, og resistens mot insulinets normale effekt på regulering av blodsukker (glukose), er den hormonforstyrrelsen som er mest framtredende hos hester med Equine Metabolic Syndrome.

For høyt blodtrykk, og for høye nivåer av urinsyre og fettstoffer i blodet, er også sett hos hester med mistenkt Equine Metabolic Syndrome.

Hvordan oppdages og diagnostiseres EMS?

Forfangenhet

Det viktigste symptomet hos hester og ponnier med EMS, er økt risiko for forfangenhet, spesielt beiteassosiert forfangenhet. Et tilfelle av forfangenhet kan ofte være den direkte årsaken til at eieren først mistenker EMS.

Risikoen for forfangenhet er også den største faren ved sykdommen, og hovedgrunnen til at sykdommen bør forebygges, eventuelt diagnostiseres, ved mistanke.

Sammenhengen mellom EMS og utvikling av forfangenhet er ikke fullstendig kjent. Ny forskning antyder at forhøyet blodtrykk kan være en viktig faktor for utvikling av forfangenhet hos hester og ponnier med EMS. En lignende sammenheng ses hos mennesker med diabetes type II, som har økt risiko for utvikling av blodpropp og andre hjerte-/karsykdommer.

Det er også vist at hester og ponnier som er «normale» om vinteren, kan utvikle symptomer på EMS på beite. I denne studien hadde hestene som ble undersøkt normale blodverdier ved prøvetaking før beiteslipp, mens nivåene av blant annet insulin var forhøyet ved prøvetaking et stykke ut i beiteperioden.

Unormal avleiring av fett

Et annet viktig, om enn diffust, ytre tegn på EMS er unormal avleiring av fett på kroppen. Hos «normale» overvektige hester og ponner vil overflødig fett avleires blant annet langs ribbeina og over ryggen.

Hester med EMS derimot har ofte fettavleiringer langs mankammen/halsens overlinje, og ved haleroten.Unormal fettavleiring er også et symptom på Equine Cushing Disease, og skyldes sannsynligvis forstyrrelser i hormonsystemer som kontrollerer dannelse og forbruk av fettvev.

Diagnostisering

Ved mistanke kan sykdommen diagnostiseres ved måling av insulinnivået i blodet, samt insulinets effekt på blodsukker (glukose). Analyse av insulinnivået etter en enkel blodprøve vil gi en indikasjon.

Men for å få en sikker diagnose, er det nødvendig med utvidet testing der flere blodprøver tas med bestemte mellomrom.

Hvorfor utvikler en hest eller ponni EMS?

Sykdommen Equine Metabolic Syndrome er satt i sammenheng med overvekt. I tillegg er det påvist en sammenheng mellom utvikling av EMS og lang tids fôring med fôr som er rikt på karbohydrater.

Mange kornsorter, samt kraftfôrblandinger der korn utgjør den viktigste råvaren, er rike på stivelse og «raske» karbohydrater. Dette gjelder også noen former for beitegress, spesielt gresset som finnes på beitene tidlig på våren, om høsten ved nattefrost, og på «tomme», nedspiste beiter.

Når slikt fôr utgjør en større del av fôringen til hester/ponnier som i utgangspunktet er nøysomme, risikerer man utvikling av både overvekt og EMS. I dette ser man fellestrekk med sykdommen diabetes II hos mennesker, der insulinresistens utvikles som følge av høyt inntak av sukker og fett.

Forebygging

Å sørge for fôring som er tilpasset hesten eller ponnien, er derfor viktig for å unngå EMS. Ponnier og «kalde» hesteraser har ofte lavt stoffskifte, er nøysomme, og har bedre utnyttelse av energien i næringsfattig fôr enn varmblods- og fullblodsraser.

Til slike hesteraser vil bruk av stivelsesrikt kraftfôr, eller kraftig beite, kunne føre til forstyrrelser i hormonbalansen som kontrollerer metabolismen – rett og slett fordi man tilfører mer rask enn energi enn hesten kan håndtere.

Hester med underliggende EMS har vist seg å være utsatt for forfangenhet ved beite – en sykdom som både er svært smertefull, og som kan redusere mulighetene for videre bruk av hesten, eller i verste fall medføre at avlivning blir nødvendig.

Når EMS er mistenkt eller diagnostisert

Om EMS er mistenkt eller diagnostisert, bør man unngå kraftig beite og fôring med karbohydratrikt fôr. På denne måten kan man unngå utbrudd av forfangenhet, mens man setter i verk en diett som normaliserer hestens metabolisme.

LES OGSÅ – Fôring under sykdom – nårtid må fôringen tilrettelegges?

LES OGSÅ – Magesår hos sportshesten

Artikkelen ble publisert på første gang på sportshest.no 22-01-2017. Forsidefoto: Jo Barnard/Unsplash

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen.

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Artikler, Hestevelferd og helse

Tags: , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Sykdomstilstanden Hyperlipemi hos hest – Tidsskriftet Sportshest.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: