Nytt studie: Hvordan påvirkes rytteren av hestens personlighet?

En nytt norsk studie undersøker hvordan personlighetstrekk hos hesten og rytter sammen påvirker rytteren på ulike måter.

Match i personlighet gunstig for rytterens selvtillit og mestringstro

Den nye studien ledet av professor Bente Træen “Compatibility of Riders’ Personality Traits and the Perceived Personality of their Horse” undersøker relasjonen mellom konkurranserytterne sine personlighetstrekk og rytterens persepsjon (oppfatning) av sin hest´ personlighet – og vurderer hvorvidt en match i personlighet har sammenheng med rytters selvtillit, mestringstro, tilfredshet med livet generelt, angst og depresjon.

De fleste konkurranserytterne i studien anså seg selv som velorganiserte og systematiske, utadvendte (extraverted) og sosiale, åpen for nye erfaringer og ikke-nevrotisk. De hadde en tendens til å oppfatte sin favoritthest på samme måte.

Basert på rytternes oppfatning (persepsjon) av sine hester ble tre dimensjoner av personlighet indentifisert hos hestene: “nevrotisme” – “medmenneskelighet” (“trivlighet”, føyelighet, tillit), ekstroversjon (utadvendthet).

For å studere forenelighet og avvik i personlighet hos hest og rytter ble derfor nye variabler laget for å måle ulikhetene mellom personligheten til menneskene og personligheten til hestene.

Positiv selvtillit og høyere subjektiv tilfredshet hos rytteren korrelerte med en match i “medmenneskelighet” (agreeableness) og utadvendthet. Mens ryttere som hadde avvik i forenlighet i disse to faktorene rapporterte mer depresjon.

Ryttere som erfarte match i ekstroversjon (utadvendthet) med hesten hadde høyere grad av mestringstro. Til sist, ryttere som opplevde at de hadde avvikende match med hesten sin i forhold til nevrotisme og utadvendthet rapporterte mer angst enn de andre rytterne.

LES OM TEMAET – Sportspsykologi

LES OGSÅ – Totilas-craze-blindness og bedømmelsens psykologi

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen.

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Forskning, Kommunikasjon og atferd, Nyheter, Sportspsykologi

2 replies

Trackbacks

  1. Hestens forundelige evne til å fremme helse hos mennesker – Tidsskriftet Sportshest.no
  2. Dyktige ryttere har et helt eget språk – Tidsskriftet Sportshest.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: