Mugg og mykotoksiner i fôr og grovfôr kan gi alvorlige helseplager

Som hesteeiere gjør vi daglig en jobb for å forsikre oss om at hestene skal unngå skader og helseplager. I denne artikkelen får du en grei «oppsummering» over tiltak som kan bidra til å beskytte hesten fra giftige mykotoksiner. I bunnen av artikkelen kan du også lese mer inngående om dette tema.

Mykotoksiner er giftstoffer som kan forekomme i nesten all type fôr. Disse giftstoffene produseres av enkelte typer muggsopper. Sopper i slekten Fusarium er de viktigste mykotoksinproduserende muggsoppene.

Fuktig klima kan føre til at forekomsten av mykotoksiner i fôrvarer øker betraktelig. Dyrestudier har vist at høyt inntak av de mykotoksinene som er et problem i Norge, over tid blant annet kan føre til nedsatt matinntak, vekstreduksjon og svekket immunforsvar.

I medisinsk leksikon står det følgende om risiko: «Risiko for forgiftning hos mennesker og dyr opptrer når giftproduksjonen skjer i næringsmidler i forbindelse med fuktighet, f.eks. på forskjellige kornslag, frø, nøtter og frukt.» Giftigheten avhenger av art og miljø, men generelt er mykotoksiner meget giftige!

Selv om det er forsket lite på hestenes følsomhet ovenfor mykotoksiner er det tilstrekkelige bevis for at hester er sårbare for denne giften.

Mykotoksiner og mugg i høy og andre fôrvarer kan forårsake et bredt spekter av helseplager hos hest. Her er noen:

  • Åndedrettsplager (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD )
  • Nedsatt immunforsvar
  • Magebesvær/diaré, blodig avføring.
  • Vekttap og fôrvegring
  • Hudallergier/betennelser
  • Nevrologiske problemer
  • Reproduktive problemer; aborter, dødfødte føll m.m.
  • Haltheter

I verste fall kan disse giftstoffene føre til irreversible nerveskader og død.

Hvordan forebygge?

Hesten kan til en hver tid ha lave doser av dette giftstoffet i kroppen uten at det utgjør noen særlig helsefare. Men det er et par ting vi som hesteeiere må være klar over slik at vi kan forebygge at hesten får i seg skadelige mengder med mykotoksiner:

Nyslått høy/silasje kan inneholde mye mykotoksiner, og bør ligge minimum tre måneder før det brukes som fôr.

Gi ikke muggent høy eller sliasje. Pass på at kornvarer og høy ikke utsettes for fukt eller at emballasje ikke har skader.

Det er ikke alltid lett å se mugg i høy: Støvete høy kan inneholde et mykotoksin som gir luftveisplager og gjør hesten sårbar for andre luftveisinfeksjoner. Disse plagene er vanskelig å behandle. Den beste måten å forebygge disse plagene er ved å vanne støvet høy før fôring og slik forhindre at støvet kommer i hestens lunger.

Mykotoksin eksponering kan forebygges ved god høsting- og lagringspraksis.

Hester som spiser mye havre, spesielt hel havre kan være utsatt for forgiftning da havre er den kornsorten som kan inneholde størst konsentrasjon av muggsoppgiften.

Kilder:

Haladi Swamy DVM, PhD: «Molds and Mycotoxins In Horse Feed: Basic Facts.»

Mattilsynet: «Anbefalte grenseverdier for innhold av muggsopp og mykotoksiner i fôrvarer»

Store medisinske leksikon: «Mykotoksiner». 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet: «Risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i korn.» 

Veterinærinstituttet: «Fakta om: Mykotoksiner i havre». 

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen.

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Artikler, Fôring

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: