Tilskudd av vitaminer og mineraler – Hvordan velge riktig tilskudd?

De aller fleste hester har bruk for et tilskudd av vitaminer og mineraler. Markedet oversvømmes da også av ulike tilskuddsprodukter, ofte i fristende innpakning, med løfter om at nettopp dette vil gjøre hesten sterkere, friskere, lykkeligere. Hvordan velger man riktig?

Tilbudsfloraen er så uoversiktlig, at hesteeiere ofte kan føle seg henvist til prøve- og feilmetoden eller til «tro». Men dersom du vet hva nettopp din hest trenger, er det ikke så vanskelig å velge riktig.

Hvordan velge riktig kosttilskudd?

Første forholdsregel: Sjekk mengde og sammensetning på pakka! Selv om produsenten sier at blandingen skal inneholde det hesten trenger, bør du selv sjekke innholdsdeklarasjonen og sammenligne denne med anbefalte verdier for din hest.

Slike verdier fastsettes blant annet av det amerikanske National Research Council (NRC). Nedenfor finner du en tabell fra «Den Store Foderbog». Verdiene her er optimalisert i forhold til NRCs definerte minimumsbehov.

Det andre er å spørre veterinærer, fôrspesialister og gjerne også erfarne hestefolk, hva de mener fungerer. For selv om mengde og sammensetning stemmer, kan tilgjengeligheten (hvor godt det tas opp i hestens fordøyelsessystem) og kvaliteten på stoffene variere. Ofte er det nok desverre slik at kvaliteten øker med prisen.

Ofte er det nok desverre slik at kvaliteten øker med prisen.

I kraftfôrblandinger er vitaminer og mineraler tilsatt i blandingen, slik at hesten får det den trenger dersom en fôrer med anbefalte mengder i forhold til hestens vekt og bruk.

Til hester som kun får grovfôr, eller bare små mengder kraftfôr, må man gi et vitamin- eller mineraltilskudd i tillegg.

Gi tilstrekkelig og tilpasset

Underskudd på vitaminer og mineraler må være alvorlig før eieren kan oppdage symptomene. Standarder for anbefalt tilførsel er laget ved hjelp av blodprøver og finmåling av kroppens funksjoner, på en langt mer følsomt nivå enn det vi som hesteeiere har mulighet til å observere.

Det er derfor vanskelig å «oppdage» om hesten har underskudd på vitaminer eller mineraler. Matt hårlag, dårlig hold, dårlige høver, infeksjoner eller tilbakevendende sykdommer kan være tegn.

Det er vanskelig å «oppdage» om hesten har underskudd på vitaminer eller mineraler.

Det man må ha helt klart for seg, er at føll og unghester, samt diegivende og drektige hopper, trenger et fundamentalt annet tilskudd enn voksne hester i normalt bruk. Utvikling av et foster, produksjon av melk, egen vekst – dette er prosesser der enkelte vitaminer og mineraler forbrukes i store mengder.

Ta derfor utgangspunkt i de mengder som er anbefalt til din hest, og bruk det som sammenligningsgrunnlag når du velger kraftfôrblanding eller tilskuddsprodukt.

Det kan hende du finner ut at noen produkter er mye dyrere enn andre. Dette kan selvfølgelig være «bare på grunn av navnet», men det kan også tenkes at de dyre produktene faktisk er bedre på vitaminer og mineraler.

Vitaminer

NRC har fastsatt behov for vitamin A, D og E, samt B-vitaminene thiamin og riboflavin. De øvrige produseres av hesten selv i kroppen, og behøver ikke tilføres fra fôret.

Alle vitaminene har en eller flere oppgaver for hestens kropp, og vitaminene er små, men viktige komponenter ved mange av kroppens prosesser.

Tilstrekkelig tilførsel har betydning for immunforsvar, vekst, celledeling og reparasjon av sår og skader. De er også viktige når det gjelder næringsopptak og utnyttelse av næringsstoffene i fôret.

Mineraler

Hesten har behov for langt flere mineraler enn vitaminer – og ingen av dem produseres i kroppen. All tilførsel må komme fra fôret.

Mineraler har betydning for beinbygning, vevsbygning og reparasjon, stoffskifte, muskelfunksjon, nervefunksjon og mange andre prosesser i kroppen.

“Hesten har behov for langt flere mineraler enn vitaminer – og ingen av dem produseres i kroppen. All tilførsel må komme fra fôret.”

Voksne hester i lett eller ingen bruk får de mineralene de trenger fra godt høy og tilgang til saltslikkestein som inneholder natrium og klor (vanlig bordsalt), eventuelt også sink og jod. Rød saltstein inneholder jod, hvit saltstein er uten. Hvilken du velger er avhengig av tilførselen fra høyet og kraftfôret for øvrig.

Til hester som skal prestere, for ikke å snakke om drektige hopper, diegivende hopper, samt føll og unghest, er ekstra tilskudd nødvendig.

Antioksidanter

Når vi omtaler antioksidanter til hest, er det først og fremst Selen og vitamin E vi tenker på, selv om både A- og C-vitaminer har antioksiderende egenskaper. Selen og vitamin E opptrer i par, og selv om begge har flere funksjoner i kroppen, er de som antioksidanter avhengig av hverandre.

Selen og vitamin E har egenskaper som uskadeliggjør de såkalte frie radikalene. Frie radikaler oppstår i kroppen blant annet under forbruk av oksygen, altså hele tiden, men spesielt under anstrengelse og utføring av arbeid.

Frie radikaler er giftige for cellene, og vil forsinke innhenting etter en prestasjon, reparasjon av skader og dannelse av nytt vev.

Det er derfor en fordel at hester som er i hard trening, får ekstra tilførsel av tilskudd som inneholder selen og vitamin E, men gjerne også vitamin A og C. Dette gjelder også ved reise, stress eller i forbindelse med kronisk sykdom.

Ulike muskellidelser er også satt i sammenheng med selen- og vitamin E-mangel. Ved krysslammelse bruker mange å gi ekstra tilskudd med selen og vitamin E, selv om mangel på stoffene sjelden utløser krysslammelse i seg selv uten ytterligere provokasjon.

White Muscle Disease er en sykdom hos unge føll. Mangel på selen og vitamn E under drektigheten og rundt fødsel, fører til mangelfull utvikling av skjelett- og hjertemuskulatur, samt nerveforstyrrelser og forandringer i blod og blodbaner.

Det kan derfor tenkes at «svake føll» vil ha behov for tilskudd av Selen og vitamin E. Man må imidlertid være oppmerksom på at symptomer som at et føll ikke kan stå eller gå, langt mer sannsynlig har skade på ryggmargen, skade på hjernen eller
andre sykdommer som angår hele kroppen (systemiske sykdommer)

Elektrolytter

Elektrolytter er også mineraler – mineraler som finnes i hestens svette. Mens menneskers svette i hovedsak inneholder natrium og klor (bordsalt), inneholder hestens svette i tillegg kalium, kalsium og magnesium.

Generelt sier man at hesten produserer 5 liter svette ved 1 times lett/moderat arbeid. Produksjonen kan stige til 10 – 15 liter ved hardt arbeid i varmt og fuktig vær.

Med slike tall i bakhodet, er det lett å forstå at tap av elektrolytter bør erstattes med tilskudd av elektrolyttblandinger, i hvert fall til hester som er i mer enn lett trening. Til hester i hobbybruk vil det være tilstrekkelig med tilgang på saltslikkestein i tillegg til det vanlige mineral-/vitamintilskuddet.

Tabell med utgangspunkt i friske hester med utvokst vekt ca 500 kg

Min/VitVedlikeholds-
trening 
 Sen drektighet
(9-11 mnd)
 Føll 3 mnd
(vekt ca90 kg)
 Unghest
12 mnd
Diegivende hopper,
1-3 mnd. etter følling 
 Intensiv
trening
kalsium
(g/dg
 3047 39  446139 
fosfor
(g/dg) 
20 31 26 29 41 26 
magnesium
(g/dg) 
 1012 10 11 15 13 
kobber
(mg/dg) 
110 150 150 150 150 190 
 sink
(mg/dg)
 338450  450 450 600 500
selen
(mg/dg)
 1,92,2 0,9 1,7 3,0 3,1 
 jod
(mg/dg) 
 1,51,8 0,8 1,3 2,3  2,5
 mangan
(mg/dg)
 338450 450 450 600 500 
natrium
(g/dg)  
 2326 1120 45 38 
klorid
(g/dg)  
 3439 1730 68 56 
kalium
(mg/dg)  
53 61 26 47 105 88 
A-vit
(Internasjonale
Enheter/dag)  
 37.50043.750 24.000 42.900 75.00062.500 
 D-vit (IE/dag) 3750 4375 2400 4290 7500 6250 
E-vit (IE/dag) 375 700 300 536 750 1000 

LES OGSÅ – Hva er det med stivelse?

Artikkelen ble opprinnelig publisert 18-02-2018. Forsidefoto: Annie Spratt on Unsplash

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen.

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Artikler, Fôring

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: