Dressurbedømming

Dressur: Overganger

Hvorfor er overganger en viktig komponent i hestens utdanning? Hva er overganger godt for? Den danske dressurdommeren Sandra Charlotte Kemf skriver om overganger og hvordan det kan bidra positivt i hestens utdannelse.