Du kan trene opp selvsikkerheten hos deg selv og hesten din

Under de rette forholdene har både hest og rytter en ufattelig evne til læring og utvikling. I denne artikkelen får du flere tips om hvordan du kan coache deg selv og hesten din for å styrke selvsikkerheten både i hverdagen og i konkurranse.

Hvordan bygge mental styrke?

Kort fortalt handler mental trening om de teknikkene og strategiene du bruker for å bli mer selvsikker og bygge mental robusthet under press. I denne artikkelen får du flere tips om hvordan du kan coache deg selv og hesten din for å styrke selvsikkerheten både i hverdagen og i konkurranse.

Skrevet av Liv Merethe Mortensen og Trine Melinda Vollan

Mental trening innen ryttersport er fremdeles et fagfelt mange har lite kunnskap om. Mange ryttere er usikre på om dette er noe som passer for dem. Noen tenker kanskje at mental trening kun er for ryttere som er på topp internasjonalt nivå. Mens andre tenker at mental trening bare passer for ryttere som har slitt med spesielle utfordringer over lang tid, og som velger mental trening som en siste utvei for å få løst utfordringen. Men sannheten er at mental trening kan passe for alle ryttere uansett nivå eller målsetninger.

Evne til refokusering

Å være «sterk mentalt» kan for eksempel handle om evne til rask refokusering, noe som gjerne skiller de beste idrettsutøverne fra de nest beste. Refokusering betyr at man er god til å komme raskt tilbake på sporet igjen etter at man har blitt distrahert eller forstyrret. Det sier seg selv at dette er en evne som er viktig for ryttere, da vi i stor grad har noen ekstra hensyn å ta med tanke på vår samarbeidspartner.

Equestrian sports, horse jumping, show jumping event.
Ryttersporten byr på ekstra utfordringer som idrettsutøver. Evne til refokusering og evne til å regulere stress og nervøsitet er viktige ferdigheter. Under de rette forholdene har både hest og rytter en ufattelig evne til læring og utvikling.

Refokusering i dressursporten kan for eksempel handle om evnen til å rask kunne sette fokus på øvelsen som kommer, selv om foregående øvelse ikke gikk helt etter planen. I sprangridning kan det handle om raskt å gjenvinne fokus på neste hinder, når du bommer på steg på foregående og kommer ut av rytme eller balanse.

Ting tar tid

Enkelt sagt handler mental trening om å ta i bruk verktøy og metoder for å utvikle mentale ferdigheter for å regulere tanker, følelser og fysiologi, slik at du får bedre muligheter til å utnytte potensialet ditt, bedre prestasjoner, samt å kunne føle glede og mestring.

Under de rette forholdene har både hest og rytter en ufattelig evne til læring og utvikling

For ønsket effekt med mental trening må man jobbe målrettet, systematisk og over tid. Mental trening er ingen «Quick Fix», men om du legger ned hardt arbeid, viser mental trening seg å være en svært effektiv måte å utvikle mentale ferdigheter på.

Hvorfor kan mental trening være spesielt viktig for alle ryttere?

Som ryttere blir vi alltid utfordret på å oppnå et godt samarbeid med hesten vår. Vi ønsker at hesten skal utføre de oppgavene vi ber den om og et godt samarbeid med hesten er nødvendig for å kunne prestere bra i konkurransesammenheng.

For å oppnå ønsket samarbeid med hesten, er det nødvendig at vi forstår hvordan hesten tenker og fungerer i fra naturens side. Som de aller fleste av oss vet, er hest et flokkdyr som betegnes som et flykt dyr. Det vil si at en hest i fra naturens side er avhengig av en trygg og god veileder.

Dersom du ikke er en trygg veileder for hesten din, vil den mest sansynlig bli usikker, og hestens mer instinktive natur vil dominere

Når vi håndterer hester eller tar hesten til ridning, er det viktig at vi legger til rette for et trygt læringsmiljø: Både ryttere og hester lærer best i trygge omgivelser. En nervøs og engstelig hest vil være mer opptatt av å beskytte seg selv enn å følge rytterens signaler.

Skjermbilde 2020-06-11 kl. 10.18.30
Utrygge hester kan feilaktig bli oppfattet som lite samarbeidsvillig. Hester er derfor avhengig av at rytteren er flink å regulere sine egne følelser.

«Frekk» eller utrygg?

Dersom du ikke er en trygg veileder for hesten din, vil den mest sannsynlig bli usikker, og hestens mer instinktive natur vil dominere: den kan blant annet bli stresset, spent og «unødig» oppmerksom på «farer», og kan da oppleves som ukonsentrert, «stri», «frekk» eller lite samarbeidsvillig.

Ergo, hesten kan oppleves som mindre samarbeidsvillig, og kanskje blir du frustrert, irritert, sint eller stresset. Skal hesten kunne stole på deg i alle situasjoner, forutsetter dette at du fremtrer som trygg og forutsigbar.

Det er først når hesten er avslappet både fysisk og mentalt, at den klarer å ha fullt fokus på å utføre de oppgavene rytteren ber den om – som igjen resulterer i at du får en følelse av godt samarbeid og mestring.

Uvitenhet ofte årsak til mistrivsel hos både hest og rytter

Mange rytteres uvitenhet om hvor viktig trygt og godt «lederskap» er, samt kunnskap om hvordan egne tanker og følelser påvirker hesten, slår rot til mange unødige utfordringer både for hesten og for rytter. Dette er dessverre ofte en stor hemmende faktor i forhold til prestasjon, i forhold til utvikling og ikke minst i forhold til gleden med å drive med hest og hestesport.

Bruk av mental trening kan være et bra tiltak for å styrke selvtillit, regulere spenning og fremstå som en trygg veileder.

Vi kommuniserer med hesten vår igjennom kroppsspråket vårt

Hesten er veldig sensitiv for hvordan vi spenner musklene våre, samt følelsene vi sender ut igjennom kroppen. En rytter som feks føler usikkerhet, redsel, stress, frustrasjon, sinne, som ikke har tro på seg selv, eller er i tvil om at han/hun kan mestre en oppgave, sender ut negative følelser og spenninger til hesten.

Hesten vil kunne tolke disse negative følelsene som utrygghet, og vil som beskrevet over, reagere med å miste fokus på arbeidsoppgavene og kan i verste fall tenke flyktmuligheter.

LES OGSÅ – Regulering av følelser og adferd hos rytter og hest som nøkkel til motivasjon, læring og prestasjon

Hesten reagerer på signaler som du både ubevisst og bevisst sender ut. Det er nettopp her mental trening kommer inn i bildet. Mental trening går ut på å forstå at dine bevisste og ubevisste tanker styrer så og si alt i ridningen din, og ellers i livet ditt. Dine tanker påvirker dine følelser og din fysiologi påvirker hvordan du kommuniserer, reagerer og handler.

Mental trening – kan skille førsteplassen fra andreplassen

Ved bruk av verktøy og metoder fra mental trening kan du endre måten du tenker på, regulerer stress og nervøsitet, slik at du bedre handler konstruktivt i enhver situasjon. Hesten vil da oppfatte deg som trygg og forutsigbar, og dere vil komme til å samarbeide bedre. Og som nevnt innledningsvis, kan mental trening være det som skiller førsteplassen fra andreplassen.

På hvilke fokusområder kan rytteren bruker mental trening?

Mental trening er en prosess som har fokus på utvikling, vekst og trivsel.

Mental trening avgrenser seg ikke til et spesifikt område, men omhandler mange ulike områder for å utvikle hele mennesket slik at man kan få ønskede mestringsopplevelser og oppnå best mulige resultater.

Nedenfor listes det opp noen eksempler på områder som du ved bruk av mental trening kan jobbe med for å utvikle deg som rytter.

1. Målsetting og motivasjon

Å lære og å forstå viktigheten av å definere målbare og motiverende mål er alfa omega for å kunne utvikle seg i den retningen man ønsker. Det er viktig å både jobbe med prosessmål og resultatmål. Gode mål er viktig for å opprettholde motivasjon til å gjøre all jobben som skal til for å nå målene.

2. Planlegging, struktur og evaluering

Kanskje høres dette kjedelig ut – men å ha en struktur før, under og etter konkurranse skaper forutsigbarhet både for hest og rytter. Det virker positivt inn på håndtering av «nerver», reduserer stress og gir bedre fokus.

Det er viktig å lære seg hvordan man kan lage gode og detaljerte planer, og evaluering trening/konkurranse for å oppnå raskest mulig utvikling og best mulig resultater. Mange ryttere ser ofte ikke hvor stor betydning og virkning god planlegging og evaluering har for deres utvikling som rytter, før de har prøvd det ut selv. Nøye og detaljert planlegging, samt evaluering kan føre til at man effektiviserer utviklingen.

Det er også like viktig å ha fokus på, og gode detaljerte planer for hesten og management både før og under konkurranser. Dette gjelder alt fra fôringsregime, til planlegging og strategi i forhold til sportshestmanagement.

3. Fokus og konsentrasjon 

Rett fokus både i trenings og konkurransesituasjon er svært viktig for å prestere bra. Ved bruk av mental trening kan man jobbe med hva som er viktig å fokusere på for å oppnå størst mulig utvikling og resultat. Du lærer å regulere følelser, refokusere og holde fokus, og eliminere forstyrrelsesfaktorer slik at du føler deg konsentrert om oppgaven du skal utføre. Det er viktig å finne frem til et fokus som er prestasjonsfremmende.

4. Modus

Ved å kartlegge hvilken modus du presterer du best i, og lære teknikker for hvordan du gang på gang skal kunne komme inn i en modus hvor du presterer på ditt beste, slipper du å overlate «dagsformen» til tilfeldighetene, og du sikrer deg et bedre utgangspunkt for gode prestasjoner.

5. Selvfølelse og selvtillit

Å jobbe aktivt med mental trening for å bygge opp din selvfølelse og selvtillit er med på å styrke deg som leder overfor både deg selv og hesten din. Med styrket selvfølelse og selvtillit vil du ha større forutsetninger for å tørre å sette store mål, og ha tro og viljestyrke til å nå dem.

6. Indre dialog

Det du tenker om deg selv, sier til deg selv og om deg selv har en enorm betydning for din utvikling og dine prestasjoner. Evne til å regulere følelser har sammenheng med hva du tenker og sier om og til deg selv i ulike situasjoner.

Det er derfor viktig å bli bevisst på at kvaliteten av dine tanker og indre dialog, er lik kvaliteten av ditt liv og dine resultater. Ved bruk av mental trening kan du bli bevisst på hvordan du skal bruke din indre dialog for å utvikle deg, i stedet for å hemme deg. Altså du lærer å «styre din hjerne», slik at ikke den styrer deg.

7. Spenning, nervøsitet, stress og redsel

Ved bruk av enkle teknikker og verktøy kan du lære å regulere og «kontrollere» tankene, følelsene og fysiologien slik at negative og ubehagelige tanker og følelsene ikke tar overhånd og ødelegger for prestasjoner.

Denne type regulering har vist seg å gjøre store forskjeller hos ryttere som har lært seg teknikken. Det sies at ridning består av omlag 20% ridetekniske ferdigheter og omlag 80% mentale og kognitive ferdigheter. Dette sier noe om hvor viktig det er at du som rytter bør ha et større fokus på mental trening dersom du ønsker å utvikle deg som rytter og oppnå bedre resultater med ridningen din. Unødvendig stress og spenning kan dessuten føre mistrivsel, og i verste fall føre til utbrenthet og/eller resignasjon.

LES OGSÅ – Attribusjonsstil og rytterprestasjon

LES OGSÅ – Studie: Hesten velger mennesker med vennlig atferd

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen.

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Artikler, Fagblogg, Sportspsykologi, Trening

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: