Føllets første høst og vinter

Når føllet slippes på sommerbeite sammen med moren, kan eieren puste lettet ut. Tiden er inne for å fryde seg over føllets vekst og utvikling. Så glir sommer over til høst, og det er tid for å forberede en ny fase i føllomsorgen. Her kan du få råd om hvordan du best tar vare på føllet gjennom høst og vinter.

Ormebehandling

Føll må parasittbehandles ved 6-8 ukers alder. Er føllet født på vårparten, og ikke har fått behandling på sommerbeite, er det på høy tid å gjøre dette nå.

De vanligste innvollsparasittene hos føll og unghest er spolorm og piskeorm. Mens voksne hester utvikler immunitet, som gjør at kun et fåtall utvikler symptomer, kan parasittangrep hos føll og unghest få store konsekvenser.

Til dels går det utover fordøyelse og næringsopptak, og føllene kan bli utrivelige og underernærte. I verre tilfelle fører ormeangrepet til forstoppelser eller skader på tarmen som kan gi alvorlig sykdom.

Hovstell

Føll som har gått ute på beite om sommeren, vil om høsten ofte ha behov for sjekk av høvene. Høvene kan ha blitt lange i tåa eller skjevt nedslitt.

Korrekt stilte bein er viktig for at sener og ledd skal belastes riktig. Noen føll kan ha feilstillinger som gjør det nødvendig med sykebeslag på hoven. Bukkehov/senestyltefot er et annet problem, som kan ses hos føll. Korrekt verking, eventuelt beslag, vil være en nødvendig del av behandlingen i disse tilfellene.

Fôring

Over sommeren har føllets næringsinntak stort sett vært melk fra hoppa. I tillegg begynner de fleste føll tidlig å vise interesse for gress, og også kraftfôr, dersom hoppa fôres med kraftfôr.

Dette er helt OK, så lenge det dreier seg om moderate mengder. For å forstå farene ved overdrevent inntak av «voksenmat», må man forstå føllets tarmsystem.

Føllets tarmsystem

I føllets tynntarm finnes enzymer som bryter ned næringsstoffene. Fra fødselen av finnes enzymer som er spesielt beregnet til å utnytte næringen i melk. Derimot finnes ingen enzymer for nedbryting av stivelse. All mat basert på korn (enten det er rent korn eller kraftfôrblandinger), passerer ufordøyd gjennom tarmsystemet. De ufordøyde kornproduktene kan forstyrre den nyetablerte tarmfloraen, og predisponere for magesår og diaré.

Hos den voksne hesten fordøyes gress og grovfôr ved mikrobiell nedbrytning i stortarm og blindterm. Det betyr at i de bakre tarmavsnitt finnes en bakterieflora som fester seg i tarminnholdet og bryter ned gress og fiber til næringsstoffer hesten kan utnytte.

Hos det nyfødte føllet er stortarmen og blindtarmen svært liten. Noen særlig kapasitet for bearbeidelse av fôr har ikke disse tarmene før ved ca 6 måneders alder.

Dersom føllet får i seg store mengder ufordøyelig gras, eller enda verre, grovt høy eller silo, vil dette bli liggende ufordøyd i tarmen og gi føllet et vommete og utrivelig utseende.

Tilleggsfôring

De fleste hopper produserer nok melk til at føllet mest spiser voksenmat av nysgjerrighet, uten egentlig å være sulten, i hvert fall den første sommeren. Men gresset på slutten av sommeren er ofte av dårlig kvalitet og med lavt næringsinnhold. Både hoppe og føll kan ha godt av tilleggsfôring da.

Dette er særlig viktig å vurdere for føll som vokser fort. Stor tilgang på energirik hoppemelk, kan gjøre at veksten skyter fart. For lite tilførsel av proteiner, vitaminer og mineraler, i forhold til den raske veksten kan føre til vekstlidelser som bukkehov, stramme bøyesener og løse benbiter i ledd.

Ved tilleggsfôring av føll, bør man velge en fôrblanding som er spesialtilpasset føll, og som er basert på melkeproteiner og ikke utelukkende på korn. Føllet bør fôres fra spesialtilpassede krybber som er for smale for at hoppa. Hoppene bør fôres fra krybber som henger høyt nok til at føllene ikke når opp.

Vinteren – fôring og avvenning

Planleggingen av stallsesongen begynner gjerne på sensommeren.

Skal man ha føll på stallen, er noe av det viktigste å tenke på at boksen til mor og barn er stor nok til at begge har god plass, og at det ikke finnes noe der å skade seg på – ingen utstikkende skarpe kanter, ingen sprinkler der hode eller bein kan settes fast.

Fôringssystemet fra sommeren kan gjerne overføres til innefôring.

En egen føllkrybbe med smal åpning sørger for at føllet får sin egen mat i riktige mengder. En høyt plassert krybbe til hoppa sørger for at føllet ikke får for mye voksenmat.

Når føllet er 3 – 4 måneder gammelt, kan man gå bort fra melkebasert kraftfôr og over på vanlig korn- og plantebaserte kraftfôrblandinger.

Men fortsatt har føllet et annet næringsbehov enn den voksne hesten, og bør fôres med kraftfôrblandinger tilpasset føll. Fortsatt vil melk fra hoppa være et viktig innslag i kosten, men å venne føllet til kraftfôr vil gjøre overgangen ved avvenning lettere å håndtere.

Grovfôret bør bære av fin struktur, smakfullt og lett fordøyelig.

Mange avvenner ved 5 – 6 måneders alder. Enkelte studier har likevel vist at ved avvenning ved 7- 8 måneders alder, påvises lavere nivåer av stresshormoner (kortisol) i føllets blod.

Uansett bør føllet være både psykisk og fysisk klar ved avvenning. Dette innebærer at det skal være i stand til å ta seg av den maten den trenger, og mentalt være i stand til å bevege seg et godt stykke bort fra mor.

Selve avvenningen kan gjøres på forskjellige måter og med ulik bruk av tid. I alle tilfelle er det viktig å legge best mulig til rette for føllet.

Et godt tips er at det er hoppa som flyttes, slik at føllet fortsatt kan være i sine vanlige, kjente omgivelser. Om en kan la flere avvente føll gå sammen er dette en fordel – i alle fall bør føllet ha en kjent og trygg hest som kamerat den første alene.

Dagene rundt avvenning er ikke et gunstig tidspunkt for å stresse med grimetrening, hovstell og markkur. Disse tingene kan gjerne gjøres før hoppe og føll skilles, eventuelt bør man vente til et par uker etter avvenning når situasjonen har roet seg.

LES MER OM TEMAET – Avl

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen.

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Artikler, Avl

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: