Studie: Behandling av sandkolikk

Når snøen forsvinner og det begynner å vokse frem små gresstuster i paddockene, øker også faren for sandkollikk.

Skrevet av Jessica Gunnulfsen, MSc.eq.science

Sandkolikk er en risiko dersom hesten står i luftegård eller på beite med mye sand, og får i seg sanden når den napper i gresset eller spiser fra bakken. Dette er en type kolikk som kan være et økende problem i Norge, fordi flere bruker sand som underlag i luftegårder og innhengninger.

Spesielt når snøen forsvinner og det begynner å vokse frem små gresstuster i paddockene, kan faren for sandkollikk øke. Sandkolikk er en risiko dersom hesten står i luftegård eller på beite med mye sand, og får i seg sanden når den napper i gresset eller spiser fra bakken.

Dette er en type kolikk som er et økende problem i Norge, fordi flere bruker sand som underlag i luftegårder og innhengninger.

Størst effekt har psylliumfrø hos hester som er plaget med sandkolikk, altså kolikk på grunn av sand som blir liggende i tarmen

Hvis hesten får i seg sand fra luftegården, kan det føre til at innholdet i tarmen ikke kommer videre. Sanden kan føre til irritasjon i slimhinnen i tarmen slik at denne fortykket seg. Hesten kan bli veldig kolikkplaget, og får ikke tatt opp næring fra tarmen som fører til underernering, vekttap og i verste fall død. Hvis det går så langt at det blir hull på tarmen må hesten opereres.

Når psylliumfrø kommer i kontakt med vann blir de klebrige, som lim eller seig grøt. De pakker seg rundt sanden, slik at den kan føres ut med avføringen. Denne effekten kan også virke dersom det er annet «grums» som ligger i tarmene og forårsaker kolikk.

Hvis kolikken har sammenheng med stor gassproduksjon, for eksempel på grunn av dårlig bakteriemiljø, anbefales heller et fiberrikt fôr (som fordøyes, i motsetning til psylliumfrø) eller et probiotikum/fôrtlskudd.

Sammenlignet effekt av enteral Psyllium, Magnesium Sulfat og en kombinasjon av disse på fjerningen av sand i tykktarmen hos hest

Det finnes et begrenset antall prospektive studier som kan dokumentere effekt og bivirkningene av medisinsk behandling av sandopphopning i tarmen hos hest.

Forskergruppen Niinistö et al. (2014) hadde til hensikt å sammenligne effekten av nasal administrasjon av Magnesium Sulfat (MgSO4), Psyllium Mucilloid (Psyllium) og en kombinasjon av begge preparatene på oppløsning av naturlig fordøyd sandopphopninger.

Et studie brukte 34 hester med naturlig fordøyd sandopphopninger. Røntgen langs buksiden (fremsiden av magen) ble gjentatt på dag 4 av behandling. Dersom arealet med sand avbildet på røntgen var mindre enn 25 cm2, ble sandopphopningen ansett som oppløst.

Av de 12 hestene som ble behandlet med en kombinasjon av psyllium og magnesium sulfat, ble sandopphopningene oppløst hos ni av hestene iløpet av behandlingsperioden. Dette ble sammenlignet med kun tre av 12 hester som ble behandlet med kun Psyllium og to av 10 hester som ble behandlet med kun magnesium sulfat. Begge gruppene viste signifikante forskjeller fra kombinasjonspreparatet.

Konklusjonen av studien var at store opphopninger med sand i tykktarm hos hest kan bli medisinsk behandlet. Den mest effektive behandlingen er en kombinasjon av psyllium og magnesium sulfat via nasal intubasjon i fire dager.

NB! Ved kolikksyptomer skal veterinær kontaktes!

LES OGSÅ – Sandkolikk – et økende problem?

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i innlegget.

Referanse:

Niinistö, K., Hewetson, M., Kaikkonen, R., Sykes, B.W. og Raekallio, M. (2014) Comparison of the effects of enteral psyllium, magnesium sulphate and their combination for removal of sand from the large colon of horses. The Veterinary Journal, 202, (3), 608-611

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i artikkelen.

Tidsskriftet Sportshest.noCategories: Artikler, Forskning, Hestevelferd og helse

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: