Foto: Hestepraksis.no

Wobbler syndrom - Hvilke hester rammes og hva er prognosene?

Wobbler syndrom hos hest refererer til flere lidelsestilstander. Alle har imidlertid sitt opphav i en deformering av ryggmargskanalen i nakken. Forløpet bak dette kan variere, men lidelsen opptrer oftest hos unge hingster, og det er denne formen som i hovedsak omtales her.

25-04-2014 15:09
Silje Rosenberg, cand.med.vet.
Helse og velferd

Greit å vite før du leser artikkelen:

Ryggmargskanalen utgjøres av hulrom i hver enkelt nakkevirvel. (Se bildet over). Når nakkevirvlene ligger på rad og rekke, danner hulrommet i virvlene en lang, smal gang som strekker seg fra toppen av nakken rundt ørene, og helt ned til der nakken går over i rygg, bakenfor skulderpartiet og manken. Inne i ryggmargskanalen ligger selve ryggmargen, en tykk kabel av nervetråder og nerver som strekker seg fra toppen av bakparten og helt ned mot haleroten, og sender ut utstikkere av nerver til alle deler av kroppen.

Særlig er det unge hingster som har hatt hurtig vekst og utvikling den siste tiden som blir rammet. Årsaken tiil at nettopp hingster er mest affisert, er sannsynligvis at unghingstene har raskere vekst enn unghoppene.

Når Wobbler opptrer hos unghester, klassifiseres den som en utviklingslidelse, altså en sykdom som oppstår ved «feil» under veksten. Selv om mange forhold rundt sykdommen lenge har vært ukjent, antar man nå at Wobbler har en likhet med tilstanden som kalles oppdrevne eller hovne vekstlinjer, som ses som hovenhet i utkanten av leddområdene hos unge hester.

Det medisinske navnet på Wobbler er Cervical stenotisk myelopati. Navnet beskriver den faktiske årsaken til symptomene, nemlig at ryggmargskanalen i hestens nakke er for smal for ryggraden på et eller flere punkter, og dermed gir trykk på og skader nervene.

Normalt er ryggmargskanalen akkurat bred nok til at ryggmargen skal kunne løpe upåvirket inni. Sykdom oppstår når kanalen blir for trang. Nakkevirvlene vil da kunne legge press på og skade kabelen av nerver, og dette er den direkte årsaken til utvikling av symptomer.

Iblant ses også andre former for Wobbler. Symptomene er de samme, altså ustøhet og ukoordinerte bakbensbevegelser, men de oppstår hos andre hester enn unge hingster. Kjønn og alder har ved disse formene ingen betydning.

Årsaken i disse tilfellene er trolig at ryggmargskanalen over lang tid har vært for smal, men likevel akkurat stor nok til at ryggmargen har forblitt upåvirket. En plutselig hendelse – et kast med hodet, et fall – kan være nok til at plassen blir for trang, nervene skades og symptomene oppstår.

Noen ganger ses også såkalt dynamisk Wobbler, hvor kanalen blir for trang bare når hesten bøyer seg (for eksempel går i form som en dressurhest). Symptomene vil da kunne komme og gå.

Det finnes også andre årsaker til at ryggmargskanalen er for smal enn vekstlidelser.

Symptomer

Det symptomet eieren oftest oppdager, er at hesten virker ustødig eller sjanglete, spesielt med bakbeina. Man kan se småsår på bakbena i kodeområdet, som skyldes at hesten har tråkket seg når den har tatt ekstrasteg for å forsøke å holde balansen.

Hesten kan også iblant være noe tynn, og har en forhistorie om rask vekst.

Man kan forsøke å dra hesten i halen sideveis mens den går langs et rett spor. Normalt vil hesten etter et par drag holde godt i mot med bakparten. Men hos en hest med Wobbler kan man lett dra bakparten til siden, og ofte mister hesten da balansen.

Evnen til å rygge blir også nedsatt, og hesten «setter seg» før den klarer å få med seg bakbena bakover. Disse symptomene kan komme gradvis, men når eier først oppdager dem, er de gjerne temmelig tydelige.

Årsaksforhold

Den direkte årsaken til at symptomene oppstår, er altså påvirkning fra ryggmargen. Men hva skyldes dette?

Spørsmålet har vært gjenstand for mye forskning. Når det gjelder Wobbler hos unghest, har man nå kommet frem til at den sannsynlige årsaken er feil i vekstlinjene i nakkevirvlene.

Som før nevnt består ryggmargskanalen av flere nakkevirvler som ligger etter hverandre på rekke og rad. Disse virvlene er hver for seg en knokkel, og har som alle andre knokler linjer der veksten av knokkelen foregår etter hvert som hesten blir større.

Disse vekstlinjene kan bli hovne og oppdrevne. Dette ses ikke sjelden i hestens ben, i områdene rundt større ledd, og man har antatt at det skyldes for sterk fôring. Man vet nå at årsaken er mangel på næringsstoffer i forhold til hestens vekst.

Store unghester eller hester i kraftig vekst er mer utsatt enn små, og sterk fôring spiller en rolle i den forstand at mye energi i fôret bidrar til den raske veksten. Når andre næringsstoffer som proteiner og mineraler ikke tilføres i tilstrekkelig grad, blir utviklingen i vekstlinjene feil.

Samme sak skjer i nakkevirvlenes vekstlinjer. Men selv om konsekvensen av oppdrevne vekstlinjer i bena kan være stor, er konsekvensen av oppdrevne vekstlinjer i nakken større. Marginene i ryggmargskanalen er så små, at hovenheten som dannes er det lille som skal til for at nervekabelen påvirkes.

Forebygging

Det viktigste for å forebygge utviklingen av Wobbler, er å begrense veksten hos hester med naturlig anlegg for rask vekst. Man skal selvfølgelig ikke underfôre hestene, men heller ikke overfôre med kalorier og energi. Og så skal man sørge for at fôrrasjonen inneholder tilstrekkelig proteiner, vitaminer og mineraler i forhold til hestens alder, vekt og vekst.

Mange unghester går på dårlig beite i den perioden hvor vekstlinjene er mest sårbare, og dersom de tilleggfôres, er det ofte bare med havre eller et stivelsesrikt kraftfôr.

 ''Å bruke enten et protein- og vitamin-/mineraltilskudd eller et balansert kraftfôr beregnet på unghest, vil være med på å forebygge sykdom.''

På denne måten får unghesten mer enn nok energi til å opprettholde sin raske vekst, men altfor lite av andre næringsstoffer. Å bruke enten et protein- og vitamin-/mineraltilskudd eller et balansert kraftfôr beregnet på unghest, vil være med på å forebygge sykdom.

Behandling

Utenfor Norges grenser er det ikke unormalt med kirurgisk behandling ved at overflødig nakkevev fjernes. Men her til lands er avlivning som oftest den eneste løsningen.

Artikkelforfatteren har ikke desto mindre opplevd et av de sjeldne tilfelle av vellykket ikke-kirurgisk behandling av Wobbler. Hesten var en 12 måneder gammel varmblods ridehest hingst. Symptomene hadde oppstått på beite mot slutten av sommersesongen. Hesten hadde vokst svært kraftig de siste ukene og månedene.

Symptomene hos denne hesten var kraftige, den var svært ustødig på bakbeina, og svak og ukoordinert i bakparten. Røntgenbilder av nakken viste trang passasje gjennom hele ryggmargskanalen. På klinikken der hesten kom inn for undersøkelse, ble avlivning anbefalt, men av ulike årsaker ønsket eierne å forsøke behandling på tross av dårlig prognose.

Behandling ble iverksatt i form av bokshvile for ikke å utsette ryggmargskanalen for påkjenning, samt restriktiv tilførsel av enerig i fôret for å gi nakkevirvlene tid til å forme seg korrekt. Tilførselen av protein, samt av enkelte vitaminer og mineraler, ble økt. De første ukene etter undersøkelsen ble hesten også behandlet medisinsk med betennelsesdempende, for å begrense en eventuell hovenhet forårsaket av betennelse.

Hestens allmenntilstand ble tydelig forbedret i løpet av den første uken etter undersøkelsen, balansen ble bedre, bakparten ble sterkere og koordinasjonen i bakbeina forbedret. Hesten ble sendt hjem for fortsatt bokshvile, spesialfôring og observasjon. 6 måneder etter første undersøkelse var hesten fortsatt symptomfri.

Bokshvile, medisinering med betennelsesdempende, samt spesialfôring er beskrevet som behandling, men har usikker prognose, og vil ha dårlig effekt dersom hesten er eldre enn 12 måneder.

De fleste tilfelle av Wobbler har derfor en tragisk utgang. Det er desto viktigere å forebygge tilstanden ved å sørge for korrekt fôring og god oppfølging også i unghestperioden.


Vi ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern