Foto: Privat

PRE stutteri i Spania søker dressurytter

Drømmer du om å jobbe med PRE hester i Spania?

30-09-2017 11:08
Sportshest.no
Informasjon

Jobb som dresurytter/elev/groom i Spania

PRE stutteri i Spania søker dressurrytter/elev/groom helst med erfaring med unghester og lettere dressur. Det er et pluss hvis du har erfaring med tilridning.

Stutteri eier og trener er dansk talende, så undervisningen går enten på dansk eller engelsk. Ingen møkking eller foring!

Du vil få utdelt hester på alle nivå, basert på den erfaringen du har. Dette skjer under oppsyn og med undervisning av utdannet berider fra den spansk kongelige rideskole i (Jerez).

Hus på stedet og bil til rådighet.

Kontakt Vanessa på e-mail: amiszamfir@hotmail.com eller på Facebook: Vanessa Egea Yeguada Mile.

Link nettside

Bilder fra stutteriet

 

Huskeliste når du skal arbeide i utlandet

Skal du jobbe i utlandet er det flere ting du bør gjøre deg kjent med. Ikke vær ukritisk til arbeidsforhold, og sørg for at der foreligger arbeidskontrakt og at du er forsvarlig forsikret.

Når du arbeider i et annet EU/EØS-land har du som EØS-statsborger rett til samme arbeidsvilkår som landets egne borgere både når det gjelder lønn, oppsigelse, arbeidervern og tiltak for å verne om helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Likestilling mellom menn og kvinner når det gjelder arbeidsvilkår vil også gjelde på samme vilkår som for borgerne i vertslandet.

Kilde: NAV

​​​​Hvis du som privatperson tar arbeid i et annet EU/EØS-land for utenlandsk arbeidsgiver, er du ikke lenger medlem av den norske folketrygden. Det betyr at du ikke har rett til dekning av utgifter til helsetjenester fra norsk folketrygd. Dette gjelder selv om du bor i Norge mens du arbeider i utlandet, og også innen Norden.

Dersom du er bosatt i Norge, men arbeider i et annet EU/EØS-land eller Sveits, bør du undersøke om du blir omfattet av en trygdeordning i arbeidslandet som gir deg rett til blankett E106 fra arbeidslandet. Blanketten dokumenterer rett til dekning av utgifter til helsetjenester mottatt i bostedslandet. Blanketten brukes ikke i Norden.

Når du tar jobb i et annet EU/EØS-land, må du undersøke om du blir medlem av det aktuelle lands trygdeordning. Hvis du ikke blir omfattet av en trygdeordning i arbeidslandet, bør du vurdere å tegne en privat forsikring. Dette er viktig i tilfelle du trenger helsehjelp. 

Har du spørsmål om medlemskap i norsk folketrygd, les mer på nettsidene til NAV.

Eksempel

​Johan har lyst til å jobbe i Italia og får jobb som bartender på en bar i Roma. Han flytter til Italia for å jobbe. Dette betyr at han ikke er medlem i norsk folketrygd og derfor ikke har rett på trygdeytelser fra Norge i den perioden han jobber i Italia. Johan må derfor undersøke om han er omfattet av den italienske trygdeordningen.

Kilde:Helsenorge.no

Melding om flytting

Melding om flytting skal gis til folkeregisteret i bosettelseskommunen dersom man skal bosette seg i utlandet eller ha et midlertidig opphold der i minst 6 måneder. Sjekk med Folkeregisteret i hjemstedskommunen hvordan man skal gå fram og hvilke skjemaer man skal benytte.

Skatt

Når personer tar midlertidig opphold i utlandet, vil man fortsatt være skattemessig bosatt i Norge.
Alle personer som er skattemessig bosatt i Norge er fullt ut skattepliktige til Norge. Med full skatteplikt menes at vedkommende er skattepliktig hit etter globalinntektsprinsippet. Dette betyr at vedkommende er skattepliktig til Norge for hele sin inntekt og formue uansett hvor i verden inntekten eller formuen er opptjent. Samtidig vil det ofte oppstå skatteplikt til arbeidslandet - noe som i utgangspunktet kan bety dobbeltbeskatning av samme inntekt.
Slik dobbeltbeskatning hindres enten gjennom skatteavtaler Norge har inngått med andre land eller gjennom interne norske skatteregler.

Her er det helt avgjørende å planlegge grundig, slik at man unngår dobbelt skattebelastning. Ta kontakt med lokalt skattekontor i Norge i god tid før utreise. Skatt er et felt man kan trenge profesjonell hjelp.

Selv om man skal betale skatt til arbeidslandet må man fortsatt levere selvangivelse til Norge fordi man fortsatt er skattemessig bosatt her.

Skattekort

Skal man skatte til utlandet, bør man søke om endret (lavere) skattekort i Norge og legge med dokumentasjon som viser at man også skal skatte til et annet land. Skattekortet er grunnlaget for beregning av forskuddstrekk. For å unngå dobbelt trekk av skatt på forskudd er det viktig at skattekortet i Norge og ordningen i utlandet er justert etter hvor man skal skatte.

Pass og førerkort

Sørg for å ha pass og førerkort som er gyldig i hele perioden du skal være i utlandet. Det kan ofte være praktisk å fornye disse før utflytting. Skal dette gjøres fra utlandet så kan det ta lang tid. En del opplysninger og dokumentasjon må likevel innhentes fra Norge.

Forsikringer

Sørg for å ordne med nødvendige forsikringer i god tid før utreise. Sjekk hvilke forsikringer som fortsatt gjelder når man er på arbeidsopphold i utlandet og hva man bør tegne i tillegg. Det er ikke sikkert at norsk reiseforsikring gjelder ved utestasjonering. Da kan det være nødvendig å tegne slik forsikring i stasjoneringslandet. Ta kontakt med forsikringsselskapet på forhånd.

Annet man bør tenke på ved arbeid i utlandet

  • Sørg for praktiske ting som omadressering av post, anskaffelse av SIM-kort for bruk i utlandet, ol.
  • Undersøk med stasjoneringslandets tollmyndigheter hvilke regler som gjelder for innførsel av personlige eiendeler, dyr, planter, ol.
  • Undersøk hvilke regler som gjelder og hvilke avgifter som påløper dersom man skal ha med bilen utenlands.
  • Kontakt legen hvis spesielle medisiner brukes. Ta helsesjekk før utreise. Enkelte land krever at man har tatt bestemte vaksiner for å slippe inn i landet.
  • Sjømannskirken er et samlingssted for nordmenn i utlandet. Tilgang på norske aviser og norsk TV. Informasjon om spesielle tilstelninger og eventuelle arrangement ved feiring av spesielle høytider med mer
  • Har man tenkt gjennom hvilke kulturforskjeller man vil møte i stasjoneringslandet og hvordan de vil påvirke? Det er viktig å lære kulturen og språket i det landet man skal arbeide og vise vilje til å lære dette. Det kan være en viktig døråpner å vise at man prøver.

Kilde: infotjenester.no

LES OGSÅ - Rettigheter i EØS-avtalen - NAV.no

LES OGSÅ - 5 ting å tenke på når du skal velge stigbøyler (annonse)

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i innlegget.


Vi ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern