Foto: Elijah Hail/Unsplash

Endring av hestepassforskriften har blitt vedtatt og begynner å gjelde fra i dag 1. juni

Endring av hestepassforskriften er vedtatt av Landbruks- og matdepartementet, og begynner å gjelde fra 1. juni 2017. Fra samme dato er det nye hesteregisteret i drift. Forskriften regulerer blant annet rapportering til hesteregisteret og gir en makspris for hva et hestepass skal koste. Den gir også bestemmelser om at du selv kan bestemme at hesten din ikke skal slaktes til mat.

01-06-2017 12:55
Pressemelding fra Mattilsynet
Informasjon

Bestemmelsene om at alle hester skal ha hestepass endres ikke, og fristen for å skaffe dette videreføres. Utstedelse av hestepass har en makspris på 1505 kroner pluss veterinærutgifter. Når hestepasset utstedes registreres det identitetsopplysninger og mattrygghetsdata om hesten. I tillegg kan avstamningsopplysninger registreres på frivillig basis. Disse opplysningene skal nå samles i et sentralt nasjonalt hesteregister. Registeret er opprettet og driftes av Norsk Hestesenter. Passutstedere og myndighetene har tilgang til registeret.

De passutstedende organene rapporterer opplysningene til det sentrale nasjonale hesteregisteret. Dersom opplysninger i hestepasset endres er det viktig at du melder fra om dette til organet som du fikk hestepasset fra. Registrering av endringer er kostnadsfritt, med unntak for porto for å sende inn hestepasset.

Tilleggsregistrering av hester med utenlandsk hestepass

Dersom hesten din har norsk hestepass, er alle opplysninger allerede registrert hos et norsk passutstedende organ. Dersom hesten din har utenlandsk hestepass, og den holdes permanent her i landet, stilles det krav om at den skal tilleggsregistreres hos et norsk passutstedende organ. Fristen for dette er 30. juni 2017 eller dager 30 dager etter permanent innførsel.

LES OGSÅ - Fjerner toll ved import av hest

Tilleggsregistreringen gjøres ved at hestepasset sendes inn til et norsk passutstedende organ for registrering. Denne registreringen skal maksimalt koste 755 kroner pluss porto for forsendelse av hestepasset.

Hester som ikke skal slaktes til mat

Når livet til hesten må avsluttes, kan den enten avlives og destrueres eller slaktes til mat. Det er viktig å huske på at slakt til mat innebærer visse krav til mattrygghet. Dersom du ikke ønsker at hesten din skal slaktes til mat, kan du selv nedtegne dette i hestepasset og rapportere det til det norske passutstedende organet der hesten er registrert. Om hesten får medisiner som gjør at den ikke kan slaktes til mat skal dette også nedtegnes i hestepasset. Veterinæren som behandler hesten skal opplyse deg om hva medisineringen medfører. Veterinæren er også ansvarlig for å nedtegne i hestepasset, samt rapportere til hesteregisteret, dersom medisineringen medfører at hesten ikke kan slaktes til mat.

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i innlegget.


Vi ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern