Foto: Carina Myrvold Nilsen og Casino

4 tips som kan gjøre deg til en bedre rytter

Glem janteloven - det er lov å tro på seg selv! Les hvordan du kan jobbe, for å fremme mestring og utvikling, og bli den rytteren du ønsker å være.

06-03-2016 12:29
Liv Merete Mortensen
Trening

Kraften av våre tanker

Tankene våre har mye større kraft enn det du tror. Det er derfor viktig at du har et bevisst forhold til hvordan du tenker og hvordan du snakker med deg selv (din indre dialog).

Overbevis deg selv om at du kan nå dine mål og at du fortjener det! Ønsker du å utvikle ridningen din, glem janteloven - det er lov å tro på seg selv! Det er faktisk absolutt nødvendig hvis man vil utvikle seg, mestre og føle glede med det man driver med. Og det gjelder ALLE som driver med hest, uansett om du konkurrerer på internasjonalt nivå, er hobbyrytter eller solskinnsrytter. Uansett hva du driver med, er følelsen av å mestre, ha et godt partnerskap med hesten, og følelsen av utvikling, noe som er viktig for de aller fleste ryttere.

Hva er mental trening? 

Mange mennesker er skeptiske når de hører ordet mental trening. Da ordet «mental» gjerne kan assosieres med noe mystisk eller at en er «syk i hodet». Det mentale eller -kognisjon- som det heter så fint, viser innen moderne psykologi til temaer som oppfatning og tenkning, oppmerksomhet, persepsjon og hukommelse, problemløsning, avgjørelser, resonnering, språk og kommunikasjon.

«Mental» er altså ikke noe mer skummelt enn at det omfatter det som skjer inne i hodet vårt. Mentaltrening går ut på å utvikle mentale ferdigheter for å oppnå positiv utvikling av seg selv på områder en selv ønsker utvikling. 

«Mentaltrening går ut på å utvikle mentale ferdigheter for å oppnå positiv utvikling av seg selv på områder en selv ønsker utvikling.» 

Man antar at når en rytter rir, utgjør de ridetekniske ferdighetene bare 20% av prestasjonen, mens hele 80% av prestasjonen omfattes av mentale prosesser! Man kan dermed si at ridesport langt på vei er en "mental sport". Dette sier noe om hvor viktig psykologiske prosesser er, og dermed hvordan mental trening kan påvirke ryttere.

Motivasjon, målsetting, selvtillit, konsentrasjon, spenningsregulering, visualisering og prestasjonsforberedelser er eksempler på mentale ferdigheter mange ryttere bruker mental trening til, for å utvikle seg. Med ordet «trening» menes at du må arbeide målrettet, regelmessig og systematisk over tid for å lykkes med positiv utvikling av de mentale ferdighetene. Det kreves målbevisst jobbing for å lykkes med mental trening. Slik som med fysisk trening, avhenger resultatet av hvor stor innsats du legger ned i treningen. Oppnår du ikke ønsket resultat med mental treningen, ligger svaret i at du ikke har jobbet nok med det.

Mental trening og hest

Som de aller fleste av oss vet, er hest et flokkdyr, og som beregnes som et flykt dyr. Det vil si at en hest i fra naturens side er avhengig av en trygg og god leder som leder flokken og signaliserer nårtid en må flykte fra farer.

«Når hesten er usikker vil den miste oppmerksomheten fra oppgavene du ber om, og den vil av natur lete etter farer som kan true, og fluktmuligheter.»

I naturen er flokkens leder ofte den eldste og tryggeste hesten med mest erfaring. Når vi tar hesten til ridning, er det vi som skal fremtre som hestens trygge leder. Hesten ønsker trygghet, og den vil derfor hele tiden teste sin rytter for å forsikre seg om hvem som egentlig er leder og tar avgjørelser. Dersom du ikke er en trygg og tydelig leder, vil hesten din bli usikker og begynne å utfordre din posisjon. Dersom du i gjennom din håndtering av hesten både på bakken og når du sitter i salen, skaper tvil om lederskapet, vil dette resultere i usikkerhet hos hesten. Usikkerhet kan gjøre hesten stresset. Når hesten er usikker vil den miste oppmerksomheten fra oppgavene du ber om, og den vil av natur lete etter farer som kan true, og fluktmuligheter. Ergo, hesten mister fokus på oppgaven og begynner å stresse.

LES OGSÅ - Scott Brash: Rytme betyr alt

Skal hesten kunne stole på deg i alle situasjoner, forutsetter dette at den vet at det er du som er dens leder. Det er først når hesten er avslappet både fysisk og mentalt, at den klarer å ha fokus på å utføre de oppgavene rytteren ber den om.

Ikke alle ryttere er bevisst på viktigheten av å fremtre som en trygg leder, både i form av tydelige og konsekvente beskjeder, men også i form av å kunne regulere egne negative tanker og følelser slik at ikke disse påvikrer hesten negativt. Mange rytteres uvitenhet om hvordan en viser godt ledersskap, samt kunnskap om hvordan egne følelser påvirker hesten, slår rot til mange unødige utfordringer både for hesten og for rytteren.  

Vær en trygg leder

Vi kommuniserer med hesten vår igjennom kroppsspråket vårt. Hesten kjenner på muskelbruken vår, samt følelsesenergiene vi sender ut igjennom kroppen, og reagerer ut i fra signalene vi sender. En rytter som føler usikkerhet, redsel, spenning, og som ikke har tro på seg selv, eller er i tvil om at han/hun kan mestre en oppgave, sender ut negative følelsesenergier til hesten. Hesten vil kunne tolke disse negative følelsene som utrygghet, og vil som beskrevet over, reagere med å tvile på rytterens lederskap og miste fokus på arbeidsoppgavene og tenke flykt.

LES OGSÅ - Hester gjenkjenner følelseutrykk hos mennesker

Skal hesten tro på deg, er første steg å begynne å tro på deg selv og dine ferdigheter slik at du fremstår som en trygg leder, samtidig som du må kunne regulere egne følelser i utfordrende situasjoner. Slik vil du unngå at følelsene ikke påvirker deg selv eller hesten på en negativ måte. 

«Vi kommuniserer med hesten vår igjennom kroppsspråket vårt.»

Det er nettopp her mental trening kommer inn i bildet. Mental trening går ut på å forstå at dine bevisste og ubevisste tanker styrer så og si alt i ridningen din, og ellers i livet ditt. Negative tanker og følelser bryter ned både din egen og hestens trygghet og selvsikkerhet. Du kan bruke mental trening til endre tankemåten, slik at du bygger deg selv og hesten opp mentalt. Med mental trening kan du trene deg opp til å tenke mest mulig konstruktivt i enhver situasjon. En positiv tankegang fremmer positive følelser og gode prestasjoner. Positive følelser gir deg tro på deg selv og egne ferdigheter. Du presterer best på alle områder i livet når du har troen på deg selv og er fylt med positiv energi og emosjoner.

«Negative tanker og følelser bryter ned både din egen og hestens trygghet og selvsikkerhet.»

Man kan se forskjellen på en trygg og utrygg rytter når et problem oppstår, eksempelvis når en hest har begynt å stoppe på hinder. Hester tenker i nåtid, og utfører de oppgavene vi ber dem om så sant de har lært oppgaven. Dersom hesten ikke utfører en oppgave riktig, er det fordi at den ikke forstår beskjeden som er gitt, eller ikke har lært det vi ber den om (eller har vondt!). En hest som stopper har oftes lært seg dette av en rytter som har vært en utrygg og dårlig leder. Når en utrygg rytteren overlater hesten sin til en tryggere rytter som fremstår som en selvsikker og god leder, utfører som oftest hesten oppgaven, og blir etterhvert trygg i situasjonen. 

4 tips til hvordan du kan jobbe med deg selv mentalt for å bli en tryggere rytter

 

1. Fokuser på positive egenskaper

De aller fleste av oss fokuserer på alt vi ikke får til i ridningen vår, egne svakheter og hesten vi rir sine svakheter. Når vi fokuserer på svakheter, vil hjernen vår leter etter ting som kan underbygge disse svakhetene, og vi vil komme til å finne flere svakheter ved både oss selv og hesten! En gylden regel er at det du fokuserer på, får du mer av, og det du gjør blir du god til. Det vil med andre ord si at du får mer negativ atferd, jo mer du fokuserer på den negative atferden. Det er vel ikke det negative du ønsker å bli god til?

For å bli trygg på deg selv, er en god øvelse å begynne å kartlegge dine positive egenskaper som rytter og hestens positive egenskaper. På denne måten vil du høyst sannsynlig få mer fokus på deg og din hest sine styrker, og hjernen vil lete etter ting som underbygger deres kvaliteter. Når du blir oppmerksom på dine styrker, og har dette i fokus, vil det forhåpentligvis frembringe positive følelser i deg: Og positive følelser bygger deg opp mentalt! Når du begynner å lete etter positive egenskaper, blir du flinkere til å fokusere på det positive, og du vil ubevisst jobbe mer med å utvikle det positive.

Skriv ned dine og hestens positive egenskaper, og minn deg selv på disse ofte, aller helst hver eneste dag. Det kan også være lurt å skrive ned positive komplimenter du får i fra andre, slik at du kan ta frem også disse komplimentene når du trenger en ekstra selvtillitsboost. Når du fysisk skriver ned dine positive egenskaper og komplimenter som du har fått, vil det bety mer for deg og har større effekt. 

 

2. Positiv indre dialog

Samtidig som du foksuerer på positive egenskaper med både deg og hesten, er det viktig at du tenker over hvordan du snakker til deg selv, noe vi på fint kaller for en indre dialog.

Indre dialog er hva du tenker og hvordan du snakker til deg selv gjennom hele dagen, i alle situasjoner. Din indre dialog kan være både positiv og negativ. En positiv indre dialog generer positive følelser, selvtillit og suksess. Mens en negativ indre dialog generer negative følelser, dårlig selvtillit og saboterer suksess.

Å jobbe med din indre dialog og være bevisst på hvordan du tenker og snakker til deg selv, har avgjørende betydning for hvordan du har det og hvordan du presterer. Du påvirker hva du ønsker å tenke, hvorfor ikke jobbe med å bygger deg selv opp, og gjør deg til en bedre rytter? 

Du må være din egen supporter når du rir, og heie deg selv frem til suksess. Minn deg selv på de tingene du gjør bra, hva dine gode egenskaper er, og gjør det på en overbevisende måte!

Si til deg selv at du kommer til å mestre oppgavene du står overfor, selv om du kanskje synes at oppgaven er noe vanskelig. Ikke tenk at du taper, feiler, driter deg ut, skjemmer deg ut osv., tenk heller at du lærer, øver deg, og utvikler deg og hesten din. Den eneste måten du kan bli bedre på, er ved å prøve og "feile".

«Dersom du ikke har tro på deg selv, kan du ikke forvente at hesten din skal tro på deg.» 

Hjernen vår tror på det vi gjentar for oss selv mange nok ganger. Når du sier til deg selv at du vil få til å mestre oppgaven, er det større sannsylighet for å lykkes. Bruk overdrevne positive og kraftfulle ord i din indre dialog, dette vil gi deg positiv energi og motivasjon. I stedet for å si til deg selv at du ikke kommer til å klare oppgaven, sier du heller til deg selv at du selvfølgelig kommer til å klare oppgaven med glans.

Istedet for å si at det blir skummelt å starte en klasse høyere, skal du si til deg selv at du gleder deg kjempe mye til å endelig ri en klasse høyere, fordi at dette har du øvd mye på og er veldig klar for. Dersom du ikke har tro på deg selv, kan du ikke forvente at hesten din skal tro på deg. 

 

3. Still deg selv positive spørsmål

Dersom du opplevere å ikke lykkes med en øvelse, en trening eller en stevneklasse, må du ikke stille deg selv negative spørsmål som: "Hvorfor får jeg ikke dette til?" Da vil hjernen din gjøre alt den kan for å underbygge dette spørsmålet og lete etter svar for hvorfor du mislyktes. Du vi da få økt fokus på dine feil, og som nevnt overfor - da får du mer av det du fokuserer på! Du ønsker ikke å gjøre mer av det som gjorde at du mislyktes. Spør heller deg selv "Hva må jeg gjøre for å lykkes neste gang?" Da vil hjernen din jobbe på en mer løsningsorientert måte og lete etter en løsning på hvordan du neste gang kan komme til å lykkes.

Gjør du som vane å stille deg selv positive spørsmål, som fremmer løsningorienterete svar, vil du styrke selvtilliten din og få tro på deg selv og ekstra motivasjon til å fortsette å jobbe for å lykkes. 

 

4. Karakteriser deg selv positivt

Hvordan karakteriserer du deg selv? Kraftuttrykk er ord og uttrykk vi bruker for å definere oss selv. Vi blir ubevisst påvirket av hvordan vi definerer oss selv. 

For å oppnå positiv selvutvikling er det en god øvelse å bli bevisst på hvordan man definerer seg selv. Hvordan omtaler og definerer du deg selv? Definerer du deg selv slik som du ønsker å fremstå? Har du for vane å si: "Det er typisk meg å alltid bli så nervøs når jeg skal på stevne, det gjør at jeg ikke klarer å prestere." Du skal nå heller begynne å si til deg selv:" Det er typisk meg å alltid være så trygg og god når jeg er på stevner, dette gjør at jeg presterer ekstra bra." Virker det rart og helt fjernt i begynnelsen å snakke slik til seg selv, må du fortsette til det blir den nye sannheten. De fleste har tendens til å gi opp for tidlig.

Det du sier til deg selv, påvirker deg også ubevisst. Husk at hjernen tror på det vi gjentar for den. Og det vi gjør, bli vi gode til. Du ønsker vel ikke å være god på å være nervøs? Si ting til deg selv som bygger deg opp, og ikke bryter deg ned, du har faktsik et valg. Og ofte er dette valget også å ikke gi opp positivt selvsnakk, fordi det tar tid å etablere nye vaner!

Når du karaktiserer deg selv positivt, vil du ubevisst begynne å endre atferden din positivt. Flere eksempler: "Jeg treffer alltid på steget inn til hinder." "Jeg liker ekstra godt høye hinder, det er gøy." "Jeg er alltid fokusert og konsentrert når jeg rir stevner."

"Jeg er en selvsikker og trygg rytter, jeg mestrer de oppgavene jeg utfører med stor kvalitet."

Kraftuttrykkene vår gjør at vi tenker mer offensivt både i hverdagen, i trening- og konkurransesammenheng. Karakteriser deg selv slik du ønsker å være som rytter, for det blir akkurat den rytteren du kommer til å bli! Du er faktisk denne rytteren allerede, du må bare tro på det selv!

Om artikkeleforfatteren Liv Merete Mortensen:

Hun er selv sprangrytter og eier og driver Ample Mentaltrenerne As sammen med Steffen Håkull. De er utdannet inspirerende coach og mentaltrenere, og jobber med å utvikle mennesker til å oppnå suksess innenfor privatliv eller karriere ved bruk av mental trening. 

Ample tilbyr mental trening til ryttere: Gå inn på www.ample.no for mer informasjon. 


Vi ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern