Foto: Hestepraksis.no (alle)

Tidlige føllskykdommer

Et knippe av sykdommer er spesielle for føll. Et føll vil også være mer utsatt for påkjenning enn en voksen hest, og dessuten mer sårbar. Derfor må alltid tegn på sykdom hos føllet tas svært alvorlig, og om man «ser det an», kan utvklingen raskt ta feil retning

30-04-2017 12:37
Silje Rosenberg cand.med.vet.
Avl

Tidlige føllsykdommer

Føllsykdommer kan ramme den unge hesten helt fram til 6 måneders alder, men noen av de alvorligste opptrer den første leveuken.     

Prematuritet

Et prematurt føll er for tidlig født. Det behøver ikke å ha sammenheng med den faktiske tiden hoppa har gått drektig.

Drektighetsperioden hos hest er svært variabel, så et føll født før termin kan være fullgått, mens et føll født etter termin kan være ufullstendig utviklet, altså prematurt.

Årsaken til prematuritet kan ligge hos hoppa, hos føllet selv eller i ytre omstendigheter. En vanlig årsak til for tidlig igangsatt fødsel er sykdom hos hoppa som kan føre til stresspåkjenning og redusert blodtilførsel til fosteret.

Et prematurt føll er lite levedyktig. Tegn på prematuritet er framskutt panne, krøllete ører og underutviklede høver med «hovdusker». I tillegg er føllet ofte slapt og apatisk, og har dårlig sugerefleks.

For tidlig fødte føll har en sjanse til å overleve hvis de får tilstrekkelig med støttebehandling. Føll og hoppe bør fraktes til en hesteklinikk med muligheter for intensiv behahndling og overvåking.

Å støtte immunforsvaret, forebygge infeksjoner, tilføre væske og næring, samt holde føllet varmt er viktige momenter i behandlingen. Dersom føllet først overlever, skal  prematuritet ikke ha noen betydning for føllets framtidlige liv eller eventuelle prestasjoner.

Sepsis – tidlig føllsyke

Såkalt tidlig føllsyke skyldes en generell og alvorlig infeksjon av bakterier som sprer seg i hele føllekroppen og angriper flere organer. Det medisinske navnet på denne formen er sepsis, eller septikemi – fritt oversatt betyr dette forurensning av blodet og kroppen for øvrig.

Bakteriene kan angripe føllet via ulike kanaler – luftveier, tarmsystem og navle er de vanligste. Ofte angripes føll som er reduserte i utgangspunktet – for eksempel føll som er født for tidlig eller som ikke har fått tilstrekkelig tilgang på råmelk.

Lite hygieniske forhold i stallmiljøet vil øke risikoen for at føllet blir smittet, spesielt dersom føllet på forhånd er svakt. Normalt vil et friskt føll med tilstrekkelig tilgang på råmelk fint kunne håndtere et «vanlig» stallmiljø, så lenge det er tørt og
varmt.

Ufullstendig immunforsvar

Et nyfødt føll har et svært ufullstendig immunforsvar. Morkake og fosterhinner er slik at ingen immunstoffer passerer fra hoppa til føllet i fostertiden. Føllet er derfor helt avhengig av tilførsel av antistoffer fra råmelken for at immunforsvaret skal bli sterkt nok til å håndtere utfordringene de første levedagene.

Etter fødsel vil føllets tarm i løpet av få timer miste evnen til å ta opp antistoffer fra melken. Innen 12 timer bør føllet ha fått i seg 1 – 2 liter råmelk. Normale føll vil suge godt selv i løpet av et par timer etter fødselen. Er man usikker, kan man mate føllet fra tåteflaske med 2 – 3 dl råmelk som man tar fra hoppa. 

Symptomer

De første symptomene på sepsis er nedsatt allmenntilstand og dårlig matlyst. Ofte ser man det som at føllet «henger» og virker mindre pigg enn vanlig, og at hoppas jur ikke er sugd tomt. Det er viktig å huske på at selv et føll som er sykt vil holde seg på bena og følge moren og resten av flokken etter beste evne – man må derfor være vâr for de små tegnene på at noe er galt!

Sepsis fører til feber, uttørking og nedsatt inntak av næring. Etter hvert som bakteriene sprer seg i føllets kropp, oppstår symptomene fra organer som er angrepet. Lungene angripes ofte, og man kan da se symptomer som rask og overfladisk pust, blåaktige slimhinner og rask puls. Hjerne, nyrer og tarm er eksempler på andre organer som kan rammes – med påfølgende symptomer som nedsatt mental aktivitet, nedsatt urinproduksjon og diaré.

Behandling

Sepsis må behandles raskt og intensivt. Ofte er det beste alternativet å frakte hoppe og føll til en hesteklinikk der det kan få best mulig oppfølging.

Er man tidlig ute kan iblant tilstrekkelig behandling gjøres på stallen dersom man kan sørge for at føllet holder seg varmt, får i seg næring, og dessuten om nødvendig få intravenøst væske, antibiotika og andre medisiner.

Føllanemi

I blant ses en spesiell form for blodmangel – anemi – hos føll. Anemien skyldes at føllets røde blodlegemer «spises opp» av immunstoffer fra hoppa.

Bakgrunnen for at dette kan skje, er at hoppa i noen tilfelle kan produsere antistoffer direkte mot føllets blodtype i løpet av fostertiden, eller ved en tidligere drektighet.

Produksjonen av slike antistoffer settes i gang dersom føllet (på grunn av gener fra hingsten) får en annen blodtype enn hoppa. I tillegg må det under drektigheten oppstå en situasjon der røde blodlegemer fra føllet lekker over i hoppas blodsirkulasjon. Eventuelt kan dette ha skjedd under en tidligere drektighet hvor daværende føll hadde samme blodtype som nåværende.

Symptomer

Ødeleggelsen av føllets blodlegemer går i gang med med det samme antistoffene fra råmelken tas opp fra tarmen og sendes ut i føllets blodsirkulasjon. Føllet er friskt og normalt ved fødsel, men blir gradvis bli svakere og svakere i løpet av det første døgnet. Slimhinnene ser bleke ut, og også gulaktige, fordi ødeleggelsen av blodlegemene fører til gulsott.

Behandling

Om man mistenker føllanemi, må føllet øyeblikkelig hindres i å få i seg mer råmelk. Det bør få blodoverføring, helst med blod fra en hest på samme stall.

I tillegg kan det være nødvendig med støttebehandling som for eksempel intravenøs væsketilførsel og antibiotika. Hvis føllet overlever det første kritiske døgnet, er prognosen god.

Kolikk

Et føll med kolikk viser gjerne litt andre symptomer enn en voksen hest. Ofte finner en bare føllet liggende på ryggen, eller det kan ønske å rulle seg, eventuelt ligger på siden og sparker mot magen. Også årsakene til kolikk hos føll er forskjellig fra hos voksne hester.

 Den vanligste formen for kolikk hos føll er forstoppelse på grunn av tarmbek – mekonium. Mekonium er et lag av blant annet døde tarmceller som dekker innsiden av slimhinnen på  tarmene under fosterperioden. Dette laget slipper taket når føllet er født og det begynner å ta til seg melk som skal passere gjennom endetarmen som avføring. 

Fargen på denne første avføringen fra føllet er nesten svart. Senere går normal avføring over til å være lys brun. Derfor kaller vi mekonium på norsk for tarmbek. Tarmbeket er seigt og hardt, og det passerer ikke alltid uhindret gjennom tarmene. Hvis ikke alt kommer ut, fører det til en forstoppelse, og føllet viser symptomer på kolikk 1 – 2 dager etter fødsel.

I blant kan behandling med klyster være tilstrekkelig for at tarmbeket skal løsne. I mer alvorlige tilfelle er det nødvendig med operasjon for å få fjernet tarmbeket.

 Også nedsatt tynntarmsaktivitet, med påfølgende gassansamling, er en vanlig årsak til kolikk hos føll. Dette opptrer spesielt hos premature føll fordi de har dårligere tarmfunksjon enn normalt. 

Diaré kan også gi kolikksymptomer. 

Diaré

Den vanligste formen for diaré hos unge føll er føllbrunstdiaré. Tidligere trodde man at denne formen for diaré skyldtes innvollsorm, men idag mener man at den kommer av at det skjer endringer i tarmens funksjon nettopp på dette stadiet av føllets liv.

Føllbrunstdiaré er en mild og selvbegrensende diaré hos føll mellom 5 og 14 dagers alder. Diaréen varer et par dager, og opp til en uke. Avføringen er løs, men ikke spesielt illeluktende. Føllet blir ikke allment påvirket, men forblir pigg og glad og har normal matlyst. Det trenger heller ikke behandling.

 Men det kan være flere årsaker til diaré hos unge føll – blant annet infeksjoner med virus eller bakterier. Hvis føllet samtidig er slapt og har nedsatt matlyst, bør det undersøkes av veterinær. Alvorligere tilstander enn føllbrunstdiaré kan raskt føre til uttørking og næringsmangel, og føllet kan dø hvis det ikke får behandling i tide.

Brokk

Noen føll blir født med brokk – det vil si en ufullstendig lukket bukhule. Det er brokkets størrelse som avgjør hvor alvorlig det er. 

En «navlebrokk» kan ses som en kul under føllets mage, med mykt innhold som iblant kan presses inn i bukhulen. Pungbrokk ses som en kul eller klump mellom føllets bakben.

Mange tilfele av brokk gir ikke symptomer, og brokket kan også lukke seg av seg selv. Men i noen tilfelle er brokket så stort at deler av tarmen kan slippe ut fra bukhulen. Dette er en alvorlig tilstand der føllet får kraftige kolikksmerter og tarmen står i fare for å bli ødelagt. Hvis brokket er så stort, at det er risiko for dette, eller at det ikke lukker seg fullstendig av seg selv ettersom føllet blir eldre, bør det sys igjen ved operasjon. 

Navleinfeksjon

Navlestrengen er en direkte forbindelse mellom det ytre miljø og føllets indre organer. Ikke sjelden blir navlen angrepet av en bakteriell infeksjon i løpet av de første levedøgnene. Infeksjonen kan også spre seg langs navlestrengen og inn i føllets buk. I alvorlige tilfelle sprer bakteriene seg videre i kroppen og forårsaker sepsis.  

Dersom infeksjonen forblir lokal, ses dette ved at navlen blir irritert og hoven – i stedet for å tørke inn og krympe som normalt. I blant kan man kleppe puss og verk fra området. Føllet kan få feber, og allmenntilstanden kan også påvirkes slik at føllet virker slappere enn normalt.  

Ved hjelp av ultralyd kan man stille en konkret diagnose, og også få svar på hvor langt infeksjonen strekker seg. Mindre infeksjoner behandles med antibakterielle medisiner, men av og til er det nødvendig med operasjon for å fjerne det infiserte vevet♣

Artikkelen er postet første gang 21  av Silje Rosenberg

Gi oss gjerne beskjed hvis du finner noe feil i innlegget.


Vi ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern