Foto: Trine Melinda Vollan Fjellstad

Magesår hos sportshesten

Internasjonal forskning viser høye forekomster av magesår hos hest. Særlig gjelder dette sportshester og blant dem løpshester. Også i Norge er fenomenet utbredt, og mange norske trenere er nå klar over hvordan magesår kan påvirke hestens allmenntilstand og prestasjonsevne og føre til dårligere resultater. Hvorfor er sportshesten mer utsatt for å få magesår enn hobbyhester?

17-06-2016 09:08
Silje Rosenberg cand.med.vet.
Helse og velferd

Hva er magesår?

Hos hest opptrer magesår som irritasjoner, skader eller sår på slimhinnen i magesekken. Irritasjoner kan ses som røde, inflammerte områder. Men skadene kan være overfladiske eller dype, nye eller kroniske, aktive eller under avheling.

Ved undersøkelse for magesår graderes funnene etter et scoresystem.

Vi omtaler gjerne magesår hos hest som et syndrom –
Equine Gastric 
Ulcer Syndrome (EGUS) – fordi
sykdommens alvorlighetsgrad varierer mellom tilfellene.
kan 
oppstå på ulik bakgrunn, og det er ulike prinsipper
for behandling. Foto: Hestepraksis.no

Funksjonelt og anatomisk kan slimhinnen, altså hudlaget som dekker magesekkens innside, deles i to: Området der fôret kommer inn i magesekken er dekket av såkalt kjertelfri slimhinne, et glatt og relativt motstandsdyktig lag som ikke produserer magesyre eller fordøyelsesenzymer. Resten av magen er dekket av kjertelholdig slimhinne, et mykere og mindre motstandsdyktig vev der  det produseres både magesyre og fordøyelsesenzymer.

«Magesår har ofte sammenheng med treningsmengde – og intensitet, samt fôringsrutiner relatert til treningstidspunkt.»

Overgangen mellom disse to lagene heter Margo plicatus.

De fleste magesår utvikles i den kjertelfrie slimhinnen, helt på kanten mot Margo plicatus. Nye studier har vist at slike skader gjerne har sammenheng med treningsmengde – og intensitet, samt fôringsrutiner relatert til treningstidspunkt. I få tilfelle ses magesår også på kjertelslimhinnen. Her har skadene sammenheng med høyt stressnivå hos hesten. (Nanna Luthersson, personlig meddelelse, september 2009)

Hvorfor sportshester?

Det viser seg at sportshester er langt mer utsatt for magesår enn hobbyhester. Flere faktorer spiller inn her:

Fôring

Mange hester i hard trening fôres med store mengder kraftfôr for å opprettholde ønsket vekt og tilføre tilstrekkelig mengde energi for det krevende arbeidet.Samtidig ønsker mange å minimere fôring med grovfôr fordi dette fyller opp tarmpartiene og gir hesten ekstra «dødvekt».

LES OGSÅ - Se opp for faren for sandkolikk

Kraftfôret inneholder mye stivelse, som senker pH-verdien i mageinnholdet når det fordøyes. Med lite grovfôr til å gi mageinnholdet konsistens og struktur, blir det en tynn suppe med etsende effekt.

Treningsmengde og -intensitet

Når hesten trenes, presses magesekken sammen av bukmuskulaturen og lungene. Hvis dette skjer like etter et stivelsesrikt måltid kommer den etsende væsken i kontakt med kjertelfri slimhinne og lager skader.

Jo oftere dette skjer, jo større sannsynlighet er det for at mageslimhinnens motstandskraft og evne til selvreparasjon overskrides.

Stress

Hester kan bli utsatt for flere forhold som skaper stress: Transport, opphold på fremmede steder, høye krav til prestasjon eller urolig stallmiljø. Da utskilles stresshormonet kortisol.

Kronisk høye nivåer av kortisol fører til redusert blodgjennomstrømning i magesekken, ved dette nedsettes slimhinnens motstandsdyktighet og evne til selvreparasjon.

Magesår som følge av stress og høye kortisolnivåer ses ofte i den kjertelholdige delen av magen.

Hvordan kan du vite om hesten har magesår?

Man får gjerne mistanke om magesår ut fra symptomer. Angrepne hester kan vise nedsatt apetitt på kraftfôr eller grovfôr, mild kolikk i forbindelse med måltider, diaré, opptrukken buk, nedsatt prestasjon, tap av vekt, og glansløs pels. Fordi påvisning av magesår er kostbart og tungvint, velger mange å behandle hesten ut fra mistanken.

LES OGSÅ - Nedsatt prestasjonsevne hos sportshester

Den hittil eneste sikre måten å påvise magesår på, er ved lysing av magesekken, såkalt gastroskopi. En ser da et faktisk bilde av magesekkens innside, og kan påvise skader på slimhinnen visuelt. Denne diagnostikken krever relativt dyrt utstyr, og dessuten kompetanse hos veterinæren som utfører den, slik at selv mindre skader oppdages.

Nyere metoder for påvisning av magesår inkluderer prøver av urin eller blod. Da måler man nivået av sukker tatt opp i blodet etter at en sukkerløsning er gitt hesten gjennom en sonde i magesekken. Begynnene studier viser at hester med skadet slimhinnetar opp mer sukker raskere enn når slimhinnen er intakt. Denne metoden er imidlertid under utvikling og praktiseres hittil ikke i Norge.

Hvordan forebygge og behandle magesår?

Miljøtiltak er det viktigste. Optimalisering av hold og rutiner er helt nødvendig for at hester som presterer på høyt nivå skal fungere over lengre tid.

Optimal fôring med minst mulige mengder kraftfôr, minst mulig stivelse i dietten, små og hyppige måltider i stedet for store og sjeldne, samt tilstrekkelige mengder grovfôr er en del av dette.

«Miljøtiltak er det viktigste».

I tillegg kan noen hester ha godt av et fôrtilskudd som hjelper til å beskytte mageslimhinnen. Ulike tilskudd finnes på markedet, med ulike virkningsmekanismer. Om en sørger for at tilskuddet en velger ikke inkluderes av dopingforskriftene, kan hester i hard trening med fordel bruke dette permanent.

Et fôrtilskudd vil hovedsaklig forebygge magesår, selv om noen produsenter mener at deres produkter også til en viss grad kan behandle skader.

Ved medisinsk behandling brukes en pasta som hesten får i munnen. Medisinen heter GastroGard og inneholder preparatet omeprazol. Medikamentet hemmer utskillelsen av magesyre i magesekken og hindrer at mageinnholdet får så lav pH at det virker etsende.

Medisinen er svært dyr, treningsmengden bør reduseres under behandlngen, og hesten har ofte også hatt en periode med nedsatt prestasjon før diagnosen stilles.

Man har derfor alt å vinne på å optimalisere rutinene og tenke forebyggende.

Artikkelen ble publisert første gang 06.04.2011 på hestepraksis.no

Kilder

Bell, R.J.W/Mogg, T.D./Kingston, J.K.: "Equine gastric ulcer
syndrome in adult horses: a review", i: New Zealand Veterinary
Journal
, Volume 55, Number 1, February 2007, pp 1-12 (12)

Bell, R.J.W/Kingston, J.K./Mogg, T.D./Perkins, N.R.: "The prevalence
of gastric ulceration in racehorses in New Zealand", i: New Zealand
Veterinary Journal
, Volume 55, Number 1, February 2007,

pp 13-18 (6)

Furr M/Taylor L/Kronfeld D: "The effects of exercise training on
serum gastrin responses in the horse", i: The Cornell Veterinarian,
1994, Jan; 84(1): 41-5

Jonsson, H./Egenwall, A.: "Prevalence of gastric ulceration in
Swedish Standardbreds in race training", i: Equine Veterinary
Journal
, Volume 38, Number 3, May 2006, pp 209-213 (5)

leJeune SS/Nieto JE/Dechant JE/Snyder JR: "Prevalence of
gastric ulcers in Thoroughbred broodmares in pasture: a
preliminary report", i: Veterinary Journal 2009, Sep; 181 (3),
251-5

McClure SR/Carithers DS/Gross SJ/Murray MJ: "Gastric ulcer
development in horses in a simulated show or training
environment", i: Journal of the American Veterinary Medical
Association
, 2005, Sep 1; 227(5): 775-7

McClure SR/Glickman LT/Glickman NW: "Prevalence of gastric
ulcers in show horses", i: Journal of the American Veterinary
Medical Association
, 1999, Oct 15; 215(8): 1130-3

Nieto JE/Snyder JR/Beldomenico P/Aleman M/Kerr JW/Spier SJ:
"Prevalence of gastric ulcers in endurance-horses: a preliminary
report", i: Veterinary Journal, 2004, Jan; 167(1): 33-7

Nieto JE/Snyder JR/Viatistas NJ/Jones JH: "Effect of gastric
ulceration on physiologic responses to exerzise horses", i:
American Journal of Veterinary Research, 2009 Jun; 70(6): 787-95

Roy MA/Vrins A/Beauchamp G/Douchet MY: "Prevalence of ulcers
of the gastric mucosa in standardbred horses", i: Journal of
Veterinary Internal Medicine
, 2005, Sep-Oct; 19(5): 744-50

White G/McClure SR/Siffermann R/Holste JE/Fleishman C/
Murray MJ/Cramer LG: "Effects of short-term light to heavy
exercise on gastric ulcer development in horses and efficacy of
omeprazole paste in preventing gastric ulceration, i: Journal of
the American Veterinary Medical Association
 2007, Jun 1; 230 (11):

1680-2


Vi ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Personvern